Örnek İnşaat Mühendisliği Şantiye Staj Defteri

Örnek İnşaat Mühendisliği Şantiye Staj Defteri
Örnek İnşaat Mühendisliği Şantiye Staj Defteri

Staj defteri, staj yapan öğrencinin işletmede çalışılan birimleri ve yapılan işleri kısaca açıkladığı defterdir. Staj defteri hazırlanırken genel olarak dikkat edilmesi gerekilen birkaç kural var, bunlardan bahsedelim ve staj defterimize geçelim.

 • Staj defterinin tümü okunaklı bir şekilde el yazısı veya bilgisayar ile doldurulmalı, yazım kurallarına uyulmalı ve el ile yazılacak ise kesinlikle kurşun kalem kullanılmamalıdır. 
 • Yazısı düzgün olmayan bir staj defterinin veya staj raporunun yeniden yazılması istenebilir ya da doğrudan doğruya stajı geçersiz kabul edilebilir. 
 • Staj defterinin sayfaları yetmediği takdirde staj defterindeki çalışma sayfasındaki boş sayfalardan fotokopi çekilerek bu sayfalar kullanılabilir.
 • Staj defterinin iç kapağında yer alan öğrenci, staj yapılan kuruluş ve staj süresi ile ilgili bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu sayfada iş yeri sorumlu amirinin ismi, imzası ve mühür yer almalıdır. 
STAJ GÜNÜ 1

İlk gün Beyaz İnşaat’a ait Topkapı’daki “Beyaz Rezidans” şantiye alanına gelip, şantiyede benimle ilgilenecek olan şantiye şefi Ahmet Kaya ile tanıştım. Kendisi, burada yapılan proje ile benim yapmam gereken işler konusunda beni bilgilendirdi. Proje 9254 m2 arsa üzerine kurulu, 4 blok 124 daire ve 33 dükkandan oluşan Beyaz Rezidans 1 ile 3 bloktan oluşan Beyaz Rezidans 2’ den oluşuyordu. 1. rezidansta kaba inşaat bitip ince işlere geçilirken, 2. rezidansta kaba inşaat staja başladığım anda henüz 3. bodrum kat seviyesindeydi. Şantiye stajım ağırlıklı olarak 2. rezidansta yürütülen kaba inşaatta devam ederken diğer bloklarda hala yapımı süren ince işleri de inceleme olanağım oldu. Kaba inşaatı devam eden 2. rezidans inşaatı da kendi içinde birbirine bitişik 3 bloktan oluşuyordu. A, B ve C olarak isimlendirilen bu bloklarda işler aşağı yukarı eş zamanlı ilerliyordu. İlk gün ayrıca şantiye sahasında var olan diğer üniteler de gezdirildi. Büro, yemekhane, giyinme, tuvalet gibi ihtiyaçlar için hazırlanmış konteynırlar gösterildi. Şantiyede sürekli takmam için bir adet baret verilirken, stajım süresince kullanabileceğim küçük bir dolap da tahsis edildi.

STAJ GÜNÜ 2

Daha önceki günlerde yapımına başlanan C blok, 2. bodrum katın kolonlarına ait ahşap kalıpların imalatına devam edildi. Ahşap kalıplar kolon demir donatılarının üzerine yerleştirilirken daha önceden tesviyesi ayarlanmış ve işaretlenip çakılmış ahşap ayaklar üzerine oturtturuldu. Çakılan kalıpların düz olduğu su terazisi ve çekülle kontrol edildikten sonra kalıplar payandalarla desteklendi. C blokta 2. bodrum kat perde duvarın kalıp ve demir donatılarının yapımı tamamlandı, iç kalıbın payandalarla güçlendirilmesine devam edildi. İç kalıpların çakılması sırasında payandalara ek olarak tij denilen demirler de kullanıldı. Tijler dış ve iç kalıbı ayna dedikleri levha ile birlikte sıkıştırıp kalıbın esnemesini engelliyordu. Tijler kalıp içerisine plastik borular içinden geçiriliyor, böylece beton döküldükten sonra kolayca çıkarılıp tekrar kullanılabiliyordu.

Kalıpları destekleyen tijler

Kolon kalıplarının ayaklar üzerine yerleştirilmesi

STAJ GÜNÜ 3

Bu gün B blok tabanı ile C blok perde duvarın beton dökümü yapıldı. Beton şantiyeye transmikserler ile gelip beton pompası vasıtasıyla dökülüyordu. C30 sınıfı seçilen betonun dökümü ilk önce kiriş hatları boyunca, kolon kiriş kesişim yerleri dahil taban ahşap döşeme seviyesine kadar döküldü. Daha sonra ise beton tüm taban alanını kaplayacak şekilde dökülmeye devam edildi. Bu 2 aşamalı sistemle kirişlerde oluşabilecek boşluk vb. minimuma indirilmiş oldu. Beton dökülürken hemen sonrasında bir görevli vibratörü gezdirirken bir usta da mastar denilen aletle betonun yüzeyini düzleştirdi. Perde betonu dökülürken ise vibratörün tutulma süresi daha uzun oluyordu.

STAJ GÜNÜ 4

Bir önceki gün dökülen betona kür amaçlı sulama yapıldı. Sonrasında beton dökülen yüzeyin perdahlanması helikopter dedikleri aletle yapıldı. Perdahlama önce malalı sonra tepsili helikopterle olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirildi. Perdahlama ile beton yüzeyinde kalan küçük girinti-çıkıntılar da törpülenmiş olup beton yüzeyi pürüzsüz hale getirildi. A blokta işler biraz geriden geliyordu ve ustalar 3. bodrum kat kolonlarının ahşap kalıplarını çakıyorlardı. Kolonlarda pas payını ayarlamak için demir donatılara belli aralıklarla plastik aparatlar takılıyordu. 
C blokta perde duvarın kalıpları sökülmeye başlandı. Söküm sonrası tijlerden kaynaklanan plastik boru boşlukları dolgu malzemesiyle kapatıldı. Bu arada kaba inşaatı biten şantiyedeki diğer rezidansta ince işler devam ediyordu. Dış yalıtım için yapılan boya işleri tüm gün sürerken boyadan önce yapılan imalatlar şu şekilde belirtildi; kaba inşaat üzerine 5mm'lik köpük uygulanıyor. Köpük üzerine sıva, sıva üzerine dekoratif sıva ve son aşama olarak da yüzeye boya uygulanarak dış yalıtım tamamlanıyordu.

STAJ GÜNÜ 5

Sabah kür amaçlı sulama işlemi yapıldı. C blokta perde duvara dış yalıtım yapıldı. Dış yalıtım için önce yüzeyde tijlerden kaynaklanan tüm boşluklar dolgu malzemesiyle kapatıldı. Daha sonra yüzeye 2 kat olmak üzere, akışkan haldeki silika 307 denilen koruyucu bir madde sürüldü. 2. katın da kurumasından sonra yüzeye yaklaşık 3,5 cm olacak şekilde, izoruf denilen sıvı köpük uygulandı. Bu üç aşama yapıldıktan sonra perde duvar dolgu malzemesiyle kaplanılabilecek hale getirilmiş oldu. Ayrıca bu gün üç bloğu da çevreleyen drenaj borusu çevresine çakıl taşı konuldu. Çakıl taşlarının, drenaj borusunun daha sonra üzerine gelecek toprak dolgu yüzünden tıkanmaması ve drenajın daim olması açısından önemli olduğu belirtildi. 
Bu işlemler devam ederken bir yandan da demir işçileri kolon demir kalıplarının imalatına devam ediyordu. Kolon demir kalıpları daha önceden gerekli ölçülerde yapılıyor, sonrasında alt kattan çıkan filizlerin üzerine direk oturtturuluyordu. Bu şekilde işlemin daha kolay gerçekleştirildiği, zamandan da tasarruf edildiği belirtildi.

STAJ GÜNÜ 6

Sabah kür amaçlı beton sulama işlemi yapıldı. Sulama işlemi beton dökümünün ardından 1 hafta ile 10 gün süresince her sabah ve akşam yapıldı. C blokta üst katın ( 1. bodrum kat) tabliye ahşap kalıplarının imalatına başlandı. Kalıp çakma işlemi ilk önce kolonlar arasına 2 şeritli kalın kalasların yerleştirilmesi ile başladı. Konulan kalasların yüksekliğinin her yerde aynı olması için öncesinde nivo ile yükseklikler ölçülüp tesviye çizgileri kolonlar üzerine işaretlendi. Sonrasında kalasların arasına sıkça 10*10 cm’ lik kısa kalaslar konuldu. Bu şekilde bir tren rayına benzeyen kalıp sisteminin altına kalıpları desteklemesi için boyları ayarlanabilir demir borular konuldu. C blokta gün boyu bu işlem sürerken B blokta perde duvar kalıplarının çakılmasına devam edildi. Demir donatı üzerine yerleştirilen ahşap kalıplar aynı şekilde tijlerle sıkıştırılıp payandalarla da desteklendi ve perde kalıpları beton dökümüne hazır hale getirttirildi.

STAJ GÜNÜ 7

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. B blok perde kalıplarına, blokta kalan diğer kolonlara ve merdiven perdesine beton dökümü yapıldı. Beton dökümü yine beton pompası vasıtasıyla yapıldı. Aynı zamanda C blokta tabliye kalıp yapımına devam edildi. 10*10 luk kalasların üzerine yağlanmış, düz, tahta benzeri özel plakalar konuldu ve kirişlerin tabanını oluşturacak bu yapı tamamlanmış oldu. Ardından kirişlerin yüksekliği kadar yine aynı malzemeden plakalar çakıldı. Kalıpların çakılmasının ardından bir usta kalıpları temizledi.

STAJ GÜNÜ 8

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. C blokta tabliye ahşap kalıp imalatına devam edildi. Kirişler arasına konulan uzun kalaslar demir borularla alttan desteklendi. Bu kalaslar üzerine 10 * 10 luk uzun kalaslar alttakilere dik olacak şekilde, son olarak da düz, geniş levhalar en üste yerleştirildi. Bu işlemlerin yanında kolon demir kalıplarının imalatı da devam ediyordu. B blokta perde kalıplarının sökümüne başlandı. Kalıplar söküldükten sonra üzerinde kalan çivi, beton parçaları vb. temizlenerek depo bölgesi olarak kullanılan inşaat alanının hemen yanındaki boş araziye kaldırıldı. A blokta ise kolonlara ait ahşap kalıpların çakılmasına devam ediliyordu. Kalıplar çakılırken diğerlerinde olduğu gibi bu kolonların köşelerine de plastik köşebentler yerleştirildi. Köşebentler sayesinde kolon köşelerinde daha yumuşak ve estetik geçişler elde edilirken, oluşacak yaralanmaları en aza indirdiğinden iş ve işçi sağlığı açısından da tercih ediliyordu.

STAJ GÜNÜ 9

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. C blokta büyük ölçüde biten tabliye ahşap kalıp imalatına B blokta da devam edildi. C blok 3. bodrum katın ahşap kalıplarının sökümüne başlandı. Bu şekilde alt kattan çıkarılan kalıplar üst katta kullanılarak malzemeden tasarruf edilmiş oldu. Kalıp çakılmasının ardından yüzey temizlendi ve kalıp yağı ile yağlandı. Yağlanan kalıpların üzerine demir donatıların yerleştirilmesine başlandı. Demir donatılar kirişler boyunca kirişin hemen üzerine hazırlanıyor, imalatı tamamlandıktan sonra kalıp içerisine oturtturuluyordu. 
Bu arada C blok ile B bloğun birleştiği yerde yapılan tabliye kalıp imalatında bir boşluk bırakıldı. Bu boşluğa daha sonra kule vinç yerleştirilecek ve üst katlar çıktıkça malzeme taşıma işleri vb. bu vinç vasıtasıyla gerçekleştirilecek. 


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ve 20. sayfalar için lütfen yorum yaparak pdf halini isteyiniz.

ÖNEMLİ NOT : Bu staj defteri tamamen örnek alınması amaçlı paylaşılmıştır. Aksi dışındaki amaçlar için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. 

Bugün bir iyilik yap, mesela bu yazıyı paylaş :

SİZİN İÇİN ÖNERİLEN YAZILAR

YORUMLAR

 1. profil fatih köksal dedi ki:

  Selam. Rica etsem staj defterinin kalanını paylaşabilir misin yada mail olarak gönderebilir misin.teşekkür ederim şimdiden

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Staj defterinin tam hali mail adresinize gönderildi. İyi çalışmalar.

   • Ahmed Hezam dedi ki:

    Merhaba . Sjaj derfterinin kalanını ve başka staj defteriniz varsa mail olarak gönderebilir misin? rica etsem.
    Şimdiden çok teşekkür ederim

 2. profil ali çopur dedi ki:

  Rica etsem bana da tamamını mail olarak gönderebilir misiniz?

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Ali Çopur, en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsin.

 3. profil ali akad dedi ki:

  rica etsem geri kalan sayfaları atabilirmisiniz

 4. profil çağla maden dedi ki:

  Rica etsemmm pdf atabilirmisiniz

 5. profil Esra dedi ki:

  Rica etsem banada tamamını mail olarak gönderebilir misiniz?

 6. profil MAHMUT ULUTAŞ dedi ki:

  Rica etsem banada stj defterinin tama halini mail atabilirmisiniz

 7. profil Mohammad Ramiz dedi ki:

  Rica etsem bana da staj defterinizi mail atar msnz?

 8. profil Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

  Arkadaşlar ben yazmaktan yoruldum, siz yorulmadınız. :) En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsiniz.

 9. profil merve kuş dedi ki:

  Rica etsem bana da staj dosyasının tamamını mail adresime gönderebilir misiniz

 10. profil ahmet candan dedi ki:

  banada yollar mısınız defterin tamamını rica etsem

 11. profil burak akpunar dedi ki:

  bana da yollaya bilir misiniz ?

 12. profil ahmad reza dedi ki:

  selam abi reca etsem bana de yollar misimiz

 13. profil ahmad reza dedi ki:

  abı reca etsem bana de yollar misinz

 14. profil cemre yıldırım dedi ki:

  çok güzel hazırlanmış hem güzel anlatılmış hemde öğretici olmuş. geriye kalanınada ulaşabilirsem çok faydalı olur. teşekkür...

 15. profil kadir gezici dedi ki:

  öncelikle güzel paylaşım için teşekkurler ama şantıye staının tamamı guncelde yok bana santıye lazım maıl atabılır mısınız?

 16. profil Sena dedi ki:

  Paylaşımınız için çok teşekkür ederim . Ellerinize sağlık . Rica edersem bana da dosyayı e-mail ime atabilir misiniz ?

 17. profil ali dedi ki:

  Paylaşımınız için teşekkür ederim Rica edersem bana da dosyayı mail atabilirmisiniz

 18. profil Mümin Bingöl dedi ki:

  Teşekkürler paylaşım için rica etsem banada atabilir misin dosyayı. Tekrar teşekkür ederim.

 19. profil Sezayi AKCAN dedi ki:

  Rıca etsem gerı kalanını gonderırmısınızz

 20. profil Burak dedi ki:

  rica etsem kalanı gönderebılır mısınız

 21. profil Fikri dedi ki:

  Paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Güzel ve akıcı bir anlatım olmuş fakat devamı sizin dediğiniz sayfada yok. Ordaki Büro Stajı. Bu Şantiye Stajının tamamını yayınlar mısınız? Tek tek mail atmak sizin için zahmetli olur.

 22. profil furkan g dedi ki:

  geri kalanını ve pdf halini alabilir miyim7

 23. profil batuhan dedi ki:

  staj defterinin tam halini pdf alabilir miyim lütfen?

 24. profil nursah canbazoglu dedi ki:

  staj defterinin geri kalanini gonderirmisiniz?

 25. profil Yusuf ip dedi ki:

  Pfd lazım reis bulamadım üst panelde

 26. profil Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

  Arkadaşlar en kısa zamanda hepinize mail olarak ileteceğim. Faydalı olması dileğiyle..

 27. profil Yusuf ip dedi ki:

  Reis 4 gösle bekliyorum bir an önce paylas

 28. profil paşa ismihan dedi ki:

  hocam paylaşımın için teşekkür ederim mailime gönderirsen sevinirim

 29. profil Yusuf ip dedi ki:

  Aga allah aşkına devamını at da şunun 5 gün kaldı teslim etmeme

 30. profil Yusuf ip dedi ki:

  Aga hala paylaşmadın gözünü sevim 5 6 gün sonra teslim etmem lazım

 31. profil Celal Özkan dedi ki:

  Kardeşim devamını bekliyoruz.

 32. profil yusuf ip dedi ki:

  bu gece paylasıcaksın galiba reis

 33. profil Burak Üstün dedi ki:

  Hocam devamını bana da gönderirseniz sevinirim

 34. profil Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

  Arkadaşlar, Staj defterinin full ve resimli haline yukarıdaki menüden "güncel" sayfasına ulaşarak, "Şantiye Staj Defteri" başlıklı güncellemeden ulaşabilirsiniz.

 35. profil Rabia dedi ki:

  Tamamını gönderirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Rabia; Staj defterinin full ve resimli haline yukarıdaki menüden "güncel" sayfasına ulaşarak, "Şantiye Staj Defteri" başlıklı güncellemeden ulaşabilirsin.

 36. profil Barış Kılıç dedi ki:

  Rica etsem tamamını gönderir misiniz?

 37. profil Mahmut dedi ki:

  Üst menüde şantiye staj defteri başlıklı bi linke ulaşamadım rica etsem yollayabilir misiniz

 38. profil rıdvan kılıç dedi ki:

  10.sayfadan itibaren gönderir misin?

 39. profil Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

  Arkadaşlar web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Devamında açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum. Bilginize.

 40. profil emrah dedi ki:

  tamamını gnderebilirmisiniz

 41. profil yiğit dedi ki:

  merhaba rica etsem defterin tamamını yollarmısınız

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Yiğit, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Devamında açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 42. profil Elçin Bozalp dedi ki:

  bilgilerin tamamı çok faydalı rica etsem tamamını alabilirmiyim

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Elçin, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Devamında açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 43. profil Aziz Erdağ dedi ki:

  Staj defterinin kalanını bana gönderebilirmisiniz Teşekkürler hocam

 44. profil Ahmet Tek dedi ki:

  teşekkürler

 45. profil ali bektaş dedi ki:

  rica estem kalanını da gönderir misiniz mail olarak ?

 46. profil Mücahit ekin dedi ki:

  Rica etsem banada yollarmisiniz

 47. profil çağkan demirel dedi ki:

  staj defterinin kalan sayfalarını mail olarak gönderebilir misiniz

 48. profil Gökhan atasoy dedi ki:

  Geri kalanlari bana gonderirmisiniz

 49. profil Ahmet Alibaz dedi ki:

  Rica etsem staj defterinin geri kalanını mail atar mısını

 50. profil halil kral dedi ki:

  Meraba rica etsem staj defterinin tüm kısımlarıyala göndere bilirmisin mail adresime varsa yardımcı olabileceğini düşündüğün başka stajların varsa da yollaya bilirmisin

 51. profil Önder aslan dedi ki:

  Staj dosyasının tamamını bana pdf şeklinde gönderebilirmisn birde temel donatısı hakkında bilgi var mı bana çok lazım

 52. profil osman dedi ki:

  merhaba staj defterinin kalan sayifalarlar bana atabilir misiniz tesekkurler

 53. profil Hasan Aysa dedi ki:

  Rica etsem defterin devamını ve mevcut ise başka örneklerini alabileceğim / bulabileceğim bir yol gösterir misiniz?

 54. profil serhat dedi ki:

  merhaba staj defterinin kalanını yollayabilirmisiniz teşekkürler

 55. profil mehmet dedi ki:

  rica edersem geri kalanını gönderebilir misiniz...teşekkürler

 56. profil ahmet nas dedi ki:

  benim kontrol amaçlı sizin staj defterine ihtiyacım var size zahmet en kısa sürede gönderirseniz çok memnun olurum. teşekkürlerim le..

 57. profil Cansu dedi ki:

  Çok teşekkürler gerçekten çok işime yaradı

 58. profil Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

  Arkadaşlar bakın, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 59. profil Ali mansour dedi ki:

  Lütfen pdf haline istiyorum

 60. profil Ali dedi ki:

  Lütfen email olarak gönderin

 61. profil Aslı Kahraman dedi ki:

  Merhaba bende staj defteri istiyorum, rica etsem banada gönderebilir misiniz?

 62. profil Ali inci dedi ki:

  Stajımı yarın teslim etmem lazım kalan günleri bana gönderebilir misiniz lütfen

 63. profil Ali inci dedi ki:

  Yarın son lütfen şimdi gönderin

 64. profil Osman ebiri dedi ki:

  Staj dosyasının hepsini gönderebilir misiniz

 65. profil Ali ÇETİN dedi ki:

  Devamını atarsanız sevinirim.

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Arkadaşlar bakın, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 66. profil Kadir Bozyokuş dedi ki:

  ricam etsem banada staj dosyasının pdf halini atarmısın varsa resimleride olsa çok güzel olur şimdiden saol

 67. profil Osman evecen dedi ki:

  Guzel

 68. profil Mehmet erdem dedi ki:

  Staj defterinin kalanini gonderebilirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM dedi ki:

   Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef.

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *