İnşaat mühendisliği şantiye staj defteri örneği (Resimli)

İnşaat mühendisliği şantiye staj defteri örneği (Resimli)
İnşaat mühendisliği şantiye staj defteri örneği (Resimli)

Bu staj defteri tamamen öğrencilerin faydalanması amacı ile yayınlanmıştır.

STAJ GÜNÜ 1

İlk gün Beyaz İnşaat’a ait Topkapı’daki “Beyaz Rezidans” şantiye alanına gelip, şantiyede benimle ilgilenecek olan şantiye şefi Ahmet Kaya ile tanıştım. Kendisi, burada yapılan proje ile benim yapmam gereken işler konusunda beni bilgilendirdi. Proje 9254 m2 arsa üzerine kurulu, 4 blok 124 daire ve 33 dükkandan oluşan Beyaz Rezidans 1 ile 3 bloktan oluşan Beyaz Rezidans 2’ den oluşuyordu. 1. rezidansta kaba inşaat bitip ince işlere geçilirken, 2. rezidansta kaba inşaat staja başladığım anda henüz 3. bodrum kat seviyesindeydi. Şantiye stajım ağırlıklı olarak 2. rezidansta yürütülen kaba inşaatta devam ederken diğer bloklarda hala yapımı süren ince işleri de inceleme olanağım oldu. Kaba inşaatı devam eden 2. rezidans inşaatı da kendi içinde birbirine bitişik 3 bloktan oluşuyordu. A, B ve C olarak isimlendirilen bu bloklarda işler aşağı yukarı eş zamanlı ilerliyordu. İlk gün ayrıca şantiye sahasında var olan diğer üniteler de gezdirildi. Büro, yemekhane, giyinme, tuvalet gibi ihtiyaçlar için hazırlanmış konteynırlar gösterildi. Şantiyede sürekli takmam için bir adet baret verilirken, stajım süresince kullanabileceğim küçük bir dolap da tahsis edildi.


STAJ GÜNÜ 2

Daha önceki günlerde yapımına başlanan C blok, 2. bodrum katın kolonlarına ait ahşap kalıpların imalatına devam edildi. Ahşap kalıplar kolon demir donatılarının üzerine yerleştirilirken daha önceden tesviyesi ayarlanmış ve işaretlenip çakılmış ahşap ayaklar üzerine oturtturuldu. Çakılan kalıpların düz olduğu su terazisi ve çekülle kontrol edildikten sonra kalıplar payandalarla desteklendi. C blokta 2. bodrum kat perde duvarın kalıp ve demir donatılarının yapımı tamamlandı, iç kalıbın payandalarla güçlendirilmesine devam edildi. İç kalıpların çakılması sırasında payandalara ek olarak tij denilen demirler de kullanıldı. Tijler dış ve iç kalıbı ayna dedikleri levha ile birlikte sıkıştırıp kalıbın esnemesini engelliyordu. Tijler kalıp içerisine plastik borular içinden geçiriliyor, böylece beton döküldükten sonra kolayca çıkarılıp tekrar kullanılabiliyordu.

Kalıpları destekleyen tijler

Kalıpları destekleyen tijler

Kolon kalıplarının ayaklar üzerine yerleştirilmesi

Kolon kalıplarının ayaklar üzerine yerleştirilmesi


STAJ GÜNÜ 3

Bu gün B blok tabanı ile C blok perde duvarın beton dökümü yapıldı. Beton şantiyeye transmikserler ile gelip beton pompası vasıtasıyla dökülüyordu. C30 sınıfı seçilen betonun dökümü ilk önce kiriş hatları boyunca, kolon kiriş kesişim yerleri dahil taban ahşap döşeme seviyesine kadar döküldü. Daha sonra ise beton tüm taban alanını kaplayacak şekilde dökülmeye devam edildi. Bu 2 aşamalı sistemle kirişlerde oluşabilecek boşluk vb. minimuma indirilmiş oldu. Beton dökülürken hemen sonrasında bir görevli vibratörü gezdirirken bir usta da mastar denilen aletle betonun yüzeyini düzleştirdi. Perde betonu dökülürken ise vibratörün tutulma süresi daha uzun oluyordu.

Beton döküm işlemi

Beton döküm işlemi


STAJ GÜNÜ 4

Bir önceki gün dökülen betona kür amaçlı sulama yapıldı. Sonrasında beton dökülen yüzeyin perdahlanması helikopter dedikleri aletle yapıldı. Perdahlama önce malalı sonra tepsili helikopterle olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirildi. Perdahlama ile beton yüzeyinde kalan küçük girinti-çıkıntılar da törpülenmiş olup beton yüzeyi pürüzsüz hale getirildi. A blokta işler biraz geriden geliyordu ve ustalar 3. bodrum kat kolonlarının ahşap kalıplarını çakıyorlardı. Kolonlarda pas payını ayarlamak için demir donatılara belli aralıklarla plastik aparatlar takılıyordu.

C blokta perde duvarın kalıpları sökülmeye başlandı. Söküm sonrası tijlerden kaynaklanan plastik boru boşlukları dolgu malzemesiyle kapatıldı. Bu arada kaba inşaatı biten şantiyedeki diğer rezidansta ince işler devam ediyordu. Dış yalıtım için yapılan boya işleri tüm gün sürerken boyadan önce yapılan imalatlar şu şekilde belirtildi; kaba inşaat üzerine 5mm'lik köpük uygulanıyor. Köpük üzerine sıva, sıva üzerine dekoratif sıva ve son aşama olarak da yüzeye boya uygulanarak dış yalıtım tamamlanıyordu.

Boya aşamasından önce dış yalıtım

Boya aşamasından önce dış yalıtım

Beton yüzeyinin helikopter ile perdahlanması

Beton yüzeyinin helikopter ile perdahlanması


STAJ GÜNÜ 5

Sabah kür amaçlı sulama işlemi yapıldı. C blokta perde duvara dış yalıtım yapıldı. Dış yalıtım için önce yüzeyde tijlerden kaynaklanan tüm boşluklar dolgu malzemesiyle kapatıldı. Daha sonra yüzeye 2 kat olmak üzere, akışkan haldeki silika 307 denilen koruyucu bir madde sürüldü. 2. katın da kurumasından sonra yüzeye yaklaşık 3,5 cm olacak şekilde, izoruf denilen sıvı köpük uygulandı. Bu üç aşama yapıldıktan sonra perde duvar dolgu malzemesiyle kaplanılabilecek hale getirilmiş oldu. Ayrıca bu gün üç bloğu da çevreleyen drenaj borusu çevresine çakıl taşı konuldu. Çakıl taşlarının, drenaj borusunun daha sonra üzerine gelecek toprak dolgu yüzünden tıkanmaması ve drenajın daim olması açısından önemli olduğu belirtildi.

Bu işlemler devam ederken bir yandan da demir işçileri kolon demir kalıplarının imalatına devam ediyordu. Kolon demir kalıpları daha önceden gerekli ölçülerde yapılıyor, sonrasında alt kattan çıkan filizlerin üzerine direk oturtturuluyordu. Bu şekilde işlemin daha kolay gerçekleştirildiği, zamandan da tasarruf edildiği belirtildi.

Koruyucu madde uygulaması

Koruyucu madde uygulaması

Köpük uygulaması

Köpük uygulaması


STAJ GÜNÜ 6

Sabah kür amaçlı beton sulama işlemi yapıldı. Sulama işlemi beton dökümünün ardından 1 hafta ile 10 gün süresince her sabah ve akşam yapıldı. C blokta üst katın ( 1. bodrum kat) tabliye ahşap kalıplarının imalatına başlandı. Kalıp çakma işlemi ilk önce kolonlar arasına 2 şeritli kalın kalasların yerleştirilmesi ile başladı. Konulan kalasların yüksekliğinin her yerde aynı olması için öncesinde nivo ile yükseklikler ölçülüp tesviye çizgileri kolonlar üzerine işaretlendi. Sonrasında kalasların arasına sıkça 10*10 cm’ lik kısa kalaslar konuldu. Bu şekilde bir tren rayına benzeyen kalıp sisteminin altına kalıpları desteklemesi için boyları ayarlanabilir demir borular konuldu. C blokta gün boyu bu işlem sürerken B blokta perde duvar kalıplarının çakılmasına devam edildi. Demir donatı üzerine yerleştirilen ahşap kalıplar aynı şekilde tijlerle sıkıştırılıp payandalarla da desteklendi ve perde kalıpları beton dökümüne hazır hale getirttirildi.

Kalıp sökümü sonrası

Kalıp sökümü sonrası


STAJ GÜNÜ 7

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. B blok perde kalıplarına, blokta kalan diğer kolonlara ve merdiven perdesine beton dökümü yapıldı. Beton dökümü yine beton pompası vasıtasıyla yapıldı. Aynı zamanda C blokta tabliye kalıp yapımına devam edildi. 10*10 luk kalasların üzerine yağlanmış, düz, tahta benzeri özel plakalar konuldu ve kirişlerin tabanını oluşturacak bu yapı tamamlanmış oldu. Ardından kirişlerin yüksekliği kadar yine aynı malzemeden plakalar çakıldı. Kalıpların çakılmasının ardından bir usta kalıpları temizledi.

Kiriş ahşap kalıp imalatı

Kiriş ahşap kalıp imalatı


STAJ GÜNÜ 8

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. C blokta tabliye ahşap kalıp imalatına devam edildi. Kirişler arasına konulan uzun kalaslar demir borularla alttan desteklendi. Bu kalaslar üzerine 10 * 10 luk uzun kalaslar alttakilere dik olacak şekilde, son olarak da düz, geniş levhalar en üste yerleştirildi. Bu işlemlerin yanında kolon demir kalıplarının imalatı da devam ediyordu. B blokta perde kalıplarının sökümüne başlandı. Kalıplar söküldükten sonra üzerinde kalan çivi, beton parçaları vb. temizlenerek depo bölgesi olarak kullanılan inşaat alanının hemen yanındaki boş araziye kaldırıldı. A blokta ise kolonlara ait ahşap kalıpların çakılmasına devam ediliyordu. Kalıplar çakılırken diğerlerinde olduğu gibi bu kolonların köşelerine de plastik köşebentler yerleştirildi. Köşebentler sayesinde kolon köşelerinde daha yumuşak ve estetik geçişler elde edilirken, oluşacak yaralanmaları en aza indirdiğinden iş ve işçi sağlığı açısından da tercih ediliyordu.

Kolonda kullanılan köşebentler ile elde edilen görüntü

Kolonda kullanılan köşebentler ile elde edilen görüntü


STAJ GÜNÜ 9

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. C blokta büyük ölçüde biten tabliye ahşap kalıp imalatına B blokta da devam edildi. C blok 3. bodrum katın ahşap kalıplarının sökümüne başlandı. Bu şekilde alt kattan çıkarılan kalıplar üst katta kullanılarak malzemeden tasarruf edilmiş oldu. Kalıp çakılmasının ardından yüzey temizlendi ve kalıp yağı ile yağlandı. Yağlanan kalıpların üzerine demir donatıların yerleştirilmesine başlandı. Demir donatılar kirişler boyunca kirişin hemen üzerine hazırlanıyor, imalatı tamamlandıktan sonra kalıp içerisine oturtturuluyordu.

Bu arada C blok ile B bloğun birleştiği yerde yapılan tabliye kalıp imalatında bir boşluk bırakıldı. Bu boşluğa daha sonra kule vinç yerleştirilecek ve üst katlar çıktıkça malzeme taşıma işleri vb. bu vinç vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Kirişlerin üzerinde hazırlanan demir donatı.

Kirişlerin üzerinde hazırlanan demir donatı.

2 bloğun birleştiği yerde kule vinç için bırakılan boşluk.

2 bloğun birleştiği yerde kule vinç için bırakılan boşluk.


STAJ GÜNÜ 10

Bu gün döşeme ahşap kalıpları ile demir donatıların imalatına devam edildi. Demir donatısı yerleştirilen kirişlerin arasına döşeme demirlerinin (hasır döşeme) imalatına başlandı. Döşeme demirleri birbirini 90o kesecek şekilde karşılıklı kirişlere paralel olarak yerleştirildi. Döşeme demirlerine binen yük kirişlerin boyutları ile orantılı olduğundan; kirişlerle çevrili yüzey, şekil itibari ile kare profile yakın ise tabana konulan demir donatıların ikisi de aynı boyutta ( genellikle 8’lik demir tercih ediliyor) seçilirken, yüzey kare profilden farklı ise kısa olan kirişe paralel donatılar daha kalın kullanılıyordu ( genellikle 10’luk demir tercih ediliyor). Bu şekilde farklı yüklere karşı çekme dayanımı maksimize edilip çatlak oluşumu minimuma indirilmiş oldu. Aynı zamanda döşemelerin birbirine daha iyi kenetlenebilmesi için demirler kirişlerden sonra diğer demirler boyunca, boyunun 4’te biri kadar daha uzatılıyor, böylece yeterli aderans sağlanmış oluyordu. Aynı amaçla perde kalıpla birleşen demirler de 90o kıvrılarak perde kalıp içine sokuldu. 

Birbirini 90o kesen demir donatılar (hasır döşeme)

Birbirini 90o kesen demir donatılar (hasır döşeme)

Demir donatılar aderans için kirişlerden sonra boylarının 4/1’i kadar daha uzatılır

Demir donatılar aderans için  kirişlerden sonra boylarının 4/1’i kadar daha uzatılır


STAJ GÜNÜ 11

Bu gün döşeme ahşap kalıpları ile demir donatıların imalatına devam edildi. B blok perde duvarı çevresine yalıtım malzemesi uygulandı. Daha önceden uygulanan prosedür burada da tekrar edildi; önce yüzeye akışkan haldeki yalıtım malzemesi sürüldü ve kuruduktan sonra yüzeye birkaç santimetre kalınlığında püskürtme köpük uygulandı. Köpük üzerine de yalıtımın toprak dolgudan zarar görmesini engellemek için sarı, koruyucu bir madde püskürtüldü.  İzolasyonu biten C blok perde duvarının arkasına ise hafriyattan çıkarılan toprak dökülüp üzerine iş makinesiyle kompaksiyon amaçlı baskı uygulandı. 


STAJ GÜNÜ 12

Bu gün C blokta kirişlerin içine yerleştirilecek olan demir donatıların imalatı tamamlandı. Tamamlanan demir donatılar kirişlerin içine yerleştirildi. C blokta tabliye döşeme demir donatı yapımına devam edildi. Döşeme demirleri birbirine 90o derece bağlanırken tel kullanılıyor ve bu bağ teli her seferinde en az 3 kez döndürülüyordu. Ayrıca 2 kat olan döşeme demirleri arasına, yüksekliği ayarlamak ve her yerde sabit tutmak için sehpa denilen demir parçaları belli aralıklarla yerleştirildi. Bunun yanında dün C blokta perde duvar dışına konulan dolgu toprak kazılmaya başlandı. Sebep olarak ise yapılan yalıtımın kalınlığının bazı yerlerde yeterli olmaması olarak belirtildi. Kazı yapıldıktan sonra yalıtım malzemesi gereken yerlerde istenilen şekilde tekrar uygulandı.

Ayrıca bu gün kaba inşaatı biten diğer rezidansa bağlı kule vincin sökümü için teknik ekip ile sökülen parçaları taşıyacak olan mobil vinç getirildi. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle söküm işlemi yarına ertelendi.


STAJ GÜNÜ 13

Bu gün kule vincin sökümü gerçekleştirildi. Kule vinç en üst kısmından başlanarak parçalar halinde kiralanan diğer mobil vinç vasıtasıyla söküldü. Son olarak kule vinci sabit tutan dev beton bloklar kaldırılarak vincin en alt parçası da söküldü. Sökülen parçalar ve elektronik aksamlar teknik ekip tarafından dikkatlice incelendi, gerekli bakımlar yapıldı. İnceleme sırasında bir parçada risk oluşturabilecek bir çatlak belirlendi ve o parça fabrikaya gönderildi.

Bu gün ayrıca A bloktaki kolonlar ile B bloğu çevreleyen perde duvara beton dökümü yapıldı. Döküm sırasında yine vibratör kullanıldı. C blokta ise döşeme demir donatılarının imalatına devam edildi.

Kule vinç ve onu sökmeye gelen mobil vinç

Kule vinç ve onu sökmeye gelen mobil vinç


STAJ GÜNÜ 14

Bu sabah kür amaçlı sulama yapıldı. Dün dökülen kolon ile perde betonu çevresindeki ahşap kalıplarının sökümü gerçekleştirildi. Sökümden sonra tijlerden kaynaklanan boşluklar yine dolgu malzemesi ile kapatıldı.

Bu gün ayrıca projede bulunan, sosyal tesise ait basketbol sahasının zemininde bazı güçlendirmeler yapıldı. Basketbol zemini normal zemine göre yıpranmaya daha açık olduğundan zemine beton dökülmeden önce betonun içine elyaf kayıldığı bildirildi (siliconized acrylic). Burada elyaf betonun çatlamasını engelleyici rol üstlenmektedir. Sertleşmiş betonun üzerine ise kırmızı renkte yüzey sertleştirici döküldü. Yüzey sertleştirici mala ile zemine düzgün yayıldıktan sonra bir miktar su ile ıslatıldı. Islatıldıktan sonra ise levhalı helikopter ile zemin yüzeyi perdahlandı. 

Yüzey sertleştirici madde

Yüzey sertleştirici madde

Yüzey sertleştirici madde uygulaması

Yüzey sertleştirici madde uygulaması


STAJ GÜNÜ 15

Bugün daha önceden sökülen ve parçası da fabrikadan gelen kule vincin kurulumuna başlandı. Kule vincin ilk ayağı daha önceden bırakılan boşluktan geçirildi ve çevresine dev beton bloklar konularak vinç sabitlendi. Sabit parçanın üzerine diğer vinç parçaları da yerleştirildikten sonra son olarak operatörün ve taşıyıcı makaralı kısmın bulunduğu parça yine mobil vinç yardımıyla kaldırılıp montajı tamamlandı. Bunun yanında C blokta döşeme demir donatı imalatı neredeyse bitirildi. B blokta ise döşeme ahşap kalıplarının çakılmasına devam edildi.


STAJ GÜNÜ 16

Sabah döşeme demir donatı imalatı biten C blokta beton dökümü yapıldı. Beton dökülürken ilk önce kirişler boyunca daha derin olan kalıplar doldurulurken sonrasında beton, tüm döşeme boyunca, demir donatının üzerinde pas payı bırakılacak şekilde döküldü. Döküm işlemi yine beton pompası vasıtasıyla, pompayı tutan bir görevli, onu uzaktan kontrol eden teknik eleman, beton dökülürken vibratörü tutan bir işçi ve diğer görevli işçiler ile birlikte yapıldı. Beton döküldükten sonra mastar ile yüzey düzleştirildi.

B blokta da döşeme demir donatı imalatına başlandı. Ayını zamanda B blokta henüz tamamlanamayan kiriş içlerine yerleşecek olan demir donatı imalatına da bu gün devam edildi.


STAJ GÜNÜ 17

Sabah kür amaçlı sulama işlemi yapıldı. C blokta alt kattan çıkan kolon filizlerinin etrafına, kolon ahşap kalıplarının çakılmasında kolaylık sağlaması için ip çekme yöntemiyle tesviye çizgileri çekildi. Daha sonra bu çekilen ip düzlemi boyunca kolonların etrafına, kolon kalıplarının oturacağı tahta parçaları beton üzerine çakıldı. Bu arada A blokta daha önceden beton dökülen ve kuruyan kolon kalıplarının sökümüne başlandı. Bu kalıplar vinç vasıtasıyla depolama alanına kaldırıldı.


STAJ GÜNÜ 18

Sabah kür amaçlı beton sulama işlemi yapıldı. B blokta döşeme demir donatı imalatına devam edildi. Döşeme demirleri yaklaşık olarak 10*10 cm lik kareler şeklinde birbirlerini keserek döşeniyordu. A blokta ise kalan kolon ahşap kalıplar ile perde duvarın ahşap kalıplarının yapımına devam edildi. Perde duvar kalıpları çakılırken önce duvar hattını belirleyecek olan uzun ve kalın kalaslar seyrek olarak çakıldılar. Daha sonra bu kalaslar arasına daha sık olacak şekilde daha kısa kalaslar çakıldı. 

C blokta ise kolonların demir donatı kalıpları ayrı bir yerde hazırlanıp istifleniyordu. Hazırlanan kalıplar daha sonra alt kattan çıkan filizlerin üzerine vinç yardımıyla kaldırılıp oturtturuluyor, bu şekilde hız ve kolaylık kazanılmış olunuyordu.

Daha önceden hazırlanmış kolon demirlerinin vinç vasıtasıyla yerlerine yerleştirilmesi

Daha önceden hazırlanmış kolon demirlerinin vinç vasıtasıyla yerlerine yerleştirilmesi


STAJ GÜNÜ 19

Sabah kür amaçlı sulama işlemi yapıldı. A blokta işler geriden geldiğinden buradaki işlerin hızlandırılmasına karar verildi. Daha önceden çakılan perde kalaslarının üzerlerine ahşap düz levhaların çakılmasına başlandı. Gün sonunda levhaların çakılması işlemi tamamlandı. Bu arada levhalar çakılırken tamamlanan yerlere eş zamanlı olarak demir donatılarının yerleştirilmesine başlandı. Bu perde duvarın demir donatısı yerleştirilirken aralara belli aralıklarla çirozlar da atıldı. Ayrıca demir donatı üzerine pas payını ayarlamak için belli aralıklarla plastik aparatlar konuldu.

Bu arada C blokta kolon demir kalıp imalatı ile B blokta döşeme demir donatı yerleştirilmesi işlemine devam edildi. 


STAJ GÜNÜ 20

Sabah kür amaçlı sulama işlemi yapıldı. A blokta perde duvarının yapımına devam edildi. Dolgu tarafında kalan ahşap kalıp ile demir donatı imalatına dün başlanmış, bu gün ise bu işlemler bitirilerek iç tarafta kalacak ahşap kalıbın imalatına başlandı. İç kalıplar çakıldıktan sonra bunlar payandalarla desteklenerek sistem güçlendirildi. Bu arada B blokta döşeme demir donatı devam ediyordu. C blokta ise kolon demir kalıplarının üzerine ahşap kalıpların çakılmasına devam edildi.

Bir teşekkürü çok görmeyip, web sitemdeki beğendiğiniz bir yazıyı sosyal medyanızda paylaşın.


Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :
Bu yazıdan para kazanabilirsin

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

 1. profilFurkan Güler

  hocam bu staj defterinin pdf ini atabilir misiniz

 2. profilSergen Yeşil

  Ellerinize sağlık gerçekten çok yardımcı oldunuz.

 3. profilYusuf ip

  Tesekkürler cok yardimi dokundu keske 30 günlük bi staj dosyasi olsaydi ama bunada sukur cok sagolun

 4. profilselin defne

  neden artık mail gönderme gibi faydalı bi eyleminizi sona erdirdiniz gercekten üzüldüm cok ihtiyacım vardı istifade etmek adına

 5. profilkoray uygan

  hocam çok güzel ellerinize sağlık bu stajı bana çok acil atabilir misiniz?

 6. profilmeziyet awwad

  allah razı olsun teşekkürler

 7. profilfatih sakul

  iyi günler resimleri nasıl alabiliriz acaba sayfa üzerinden resmi kaydedemiyorum

 8. profilSinan Angün

  Bu staj defterinin pdf sini atabilir misiniz hocam?

 9. profilEhsanullah Nazari

  Merhaba hafzullah bey rica etsem stajı defteri tümü PDF olarak atar mısın

  • Hafzullah YILDIRIM

   Ehsanullah; PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz.

 10. profilGamze Bozkan

  Çok güzel bir bilgilendirme olmuş elinize emeğinize sağlık :)

 11. profilAhsen

  Ellerinize sağlık ^^

 12. profilAhmet ins müh

  Güzel yazmışsın ama ben böyle kısa kısa yazsam hoca kafama fırlatır stajı da geçersiz sayar :D

 13. profiloumar

  Çok teşekkür edeiz. Ellerine sağlık

 14. profilelif

  benim için çok faydalı oldu teşekkür ederim. içindekiler kısmı hazırlmam gerekiyor bu staj hakkında yardımcı olabilir misiniz şimdiden teşekkürler

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *