İnşaat Mühendisliği Staj Defteri

İnşaat Mühendisliği Staj Defteri
İnşaat Mühendisliği Staj Defteri

Bugün stajımın ilk günü olduğu için şantiyeye gittiğimde mühendisimiz tarafından iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi verildi. Baretimi ve iş ayakkabılarımı aldıktan sonra sahaya çıktık. Toplu ev inşaatını mühendisimizle birlikte gezdik ve mühendisimiz şantiyenin geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Konut, yapılmaya başlamadan evvel yeri belirlenir ve kepçe bu belirlenen yeri esas kotuna kadar kazar. Kazı işi, belirlendiği yerden 1 metre kadar geride olacak şekilde yapılır. Böylece işçiler için çalışma alanı oluşur. Kepçe kazdığı m3 başına para aldığı için kazı işi titizlikle yapılmalıdır. Daha sonra sırasıyla kalıp,  donatı, beton ve duvar örme işleri projesine uygun şekilde yapılarak konutun kaba inşaatı tamamlanmış olur. Elektrik tesisatı, kalıp işi bittikten derhal sonra döşenir.

Konutlar tünel kalıp sistemi ile yapılmıştır. Tünel kalıp yapının duvar ve döşemeleri, kati boyutlu ve düzgün yüzeyli çelik kalıplarla bir kerede, tek parça olarak (monolitik) dökülebildiği sistemdir. Bu özelliklerden dolayı, depreme karşı rahatlıkla önerilen, yurdumuza uyumlu, en iyi teknolojik kalıp sistemidir.

Tünel kalıp sisteminde; 

 1. Taşıyıcı duvarlar ve döşemeler bütün halinde ve tek işlemle monolitik bir yapı elde edilir. Monolitik yapı sistemi;  birbirine dik konumlandırılmış, biri dikey biri yatay iki kalıptan oluşmasından dolayı zerzele bölgeleri için en elverişli sistemdir.
 2. Beton duvar ve döşemelerin yangına karşı tam dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.
 3. Kesin ölçülü ve düzgün yüzeyli yapı elemanlarından oluştuğu için daha az hata daha çok kalite demektir.
 4. Doğaya uygun yapısıyla çevrecidir.
 5. Perde sistemi ile ısı yalıtımına muavin görev üstlenmektedir.
 6. Getirilerinden en önemlisi kaliteli ve güvenilir olmasıdır.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 1

Staj Defteri Resimli

Görsel - 2


Bugün pencere kör kasaları takıldı. Kör kasalar ankraj çubukları ile yerlerine tespit edildi. Kör kasaların terazisine bakılıp düzgünlüğü denetim edildi.

Denizlikler yapıştırma harçları ile monte edildi. Su terazisi ile düzgünlüğü denetim edildi.

Daireleri gezerken iç kapıların takılacağı taraf duvarların geçmeli örüldüğünü, bu şekilde duvarın daha dayanıklı olacağı bilgisi verildi. Dairelerdeki eksikler kaydedildi. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 3


Bugün B blokta merdiven sahanlıklarına seramik uygulaması yapıldı. Seramik uygulaması harçlı ve harmanlı olarak iki şekilde yapılır.

Burada yapılan seramik uygulaması harmanlı şekilde yapıldı.  Harmanlı seramik uygulamasında, ince kum sıkıştırılarak serilir. Hazırlanan çimento şerbeti kısım kısım dökülerek üzerine karolar yerleştirilir. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 4

Staj Defteri Resimli

Görsel - 5

Staj Defteri Resimli

Görsel - 6


Bugün bölme duvar ve balkon parapet duvarlarının örülmesi işlerini gördük. Kaba inşaat bittikten sonra mimari projede gösterilen yerlere duvar örüldü. Örülen duvarın taşıyıcı özelliği yoktur. Duvar örmede gaz beton, balkon parapet duvarlarını örmede tuğla kullanıldı. Gaz beton ısı yalıtımı iyi olan, hafif, örülme kolaylığı olan malzemedir. Duvar örülmesinde şakul ve ip yardımıyla duvarın düzgünlüğü denetim edildi.

Duvar örülürken dikkat edilecek bir önemli husus da düşey iki derz aynı hizaya gelmemesidir.

Duvar örülen kısımda kapı ve pencere kasaları var ise duvarın yükünün kasalara verilmesini engellemek amacıyla lento adı verilen destek kullanılır. Şantiyede iki tip lento kullanımı vardı. Biri hazır gaz betondan yapılan lento, diğeri ise yerinde döküm betonarme lento idi.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 7

Staj Defteri Resimli

Görsel - 8

Staj Defteri Resimli

Görsel - 9

Staj Defteri Resimli

Görsel - 10


Bugün şantiyede dükkânların kaba sıva işleri yapıldı. İki tip sıva vardır.

Kaba Sıva: 0-3mm ebatlarında kum, çimento ve kireç karışımından oluşur. ama bodrum kat ve dış cephe sıvalarında kireç kullanılmaması gerekmektedir. Kireç suyu emip şişerek sıvayı çatlatabilir. Sıva yapılmadan önce duvara anolar yapılır ve teraziye alınır. Daha sonra iki ano arası doldurulur. Alüminyum mastarla sıva teraziye getirilir. Anolar 20 cm genişliğinde ve sıva yapılacak yer boyunca devam eder. Kaba sıva ortalama 3 cm kalınlığındadır.

Sıva yapılmadan önce dikkat edilecek hususlar:

 1. Yüzey kalıp yağı, toz ve boyadan arındırılmalıdır.
 2. Kırık, çatlak ve delik yüzeylerin gerekli tamiri yapılmalıdır.
 3. Duvar mutlaka su ile nemlendirilmelidir. Sert rüzgar varsa sıva çabuk kurumaya karşı korunmalıdır.
 4. Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve devinim olabileceği düşünülen noktalarda sıva filesi kullanılmalıdır.
 5. Ön serpme bütün tavanlarda ve gaz beton duvarlarda 24 saat önce uygulanmalıdır.

Sıvanın dayanıklılığı açısından, uygulamadan sonraki 3 gün içerisinde, hava koşullarına bağlı olarak gerektiği taktirde, yüzey belli aralıklarla sulanmalıdır.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 11


Bugün dükkânların ince sıva işleri vardı. Dün yapılan kaba sıvanın üzeri yıkanarak ince sıva işi yapıldı. Kaba sıva iyice sertleştikten sonra mil kumu katılarak yapılan sıva harcı ile yapılan sıvaya ince sıva denir. İnce sıva yüzleri demir mala ile düzgün yüzey elde edilinceye ve çatlak kalmayıncaya kadar perdahlandı. İnce sıvanın amacı yapı içinde ve dışında pürüzsüz yüzeyler elde etmektir.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 12


Bugün çatı izolasyon uygulaması gördük. Eğimli çatı üzerine su yalıtımı için serme esaslı yalıtım malzemesi kullanıldı. Isı yalıtımı için de çatı şilteleri kullanıldı. 

Yalıtım membranlarının uygulanmasından önce yüzeysel problemlerin bertaraf edilmesi gerekir. Zeminde çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır. Uygulama yapılacak beton yüzeyler ıslak ve nemli olmamalı, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzeri ve yakın çevresi toprak, çamur vs. den arındırılmalıdır.

Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün, pürüzsüz, tercihen ahşap mala perdahlı olmalı; yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.

Yalıtım malzemesi örtüsünün enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna bindirmeleri ise en az 15 cm olması gerekir. Ek yerindeki mineral kaplı yüzey şalümo alevi ile ısıtılıp, mineral üstüne mala sürülerek minerallerin bitüm içerisine gömülmesi sağlandıktan sonra ek yeri yapıştırması yapıldı.

Çatı uygulamamızda üste gelen ikinci kat örtü tam yapıştırma yöntemi ile birinci kat örtülerin ek yerlerini ortalayacak şekilde yapıştırıldı.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 13

Staj Defteri Resimli

Görsel - 14

Staj Defteri Resimli

Görsel - 15


Bugün dükkan teraslarının su izolasyonu yapıldı. Su izolasyonu aşamasından önceki aşamaları mühendisimizden öğrendik. Önce yüzey hazırlığı yapılır. Döşeme betonu üzerinde yapışmayı engelleyici kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve uygulama öncesinde yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir. Sızdırmazlığın devamlılığının sağlanması amacıyla dikey ve yatay köşeler pahlanmalıdır.

Bu işlemlerden sonra iki kat membran serildi. Membranlar duvara 10 cm kadar çıkacak şekilde serildi. Daha sonra sızdırmazlığın kontrolü için terasa su basılıp beklendi. Sızdırmazlığın kontrolünden sonra üzerine ayırıcı keçe serildikten sonra uygun eğimde ve nitelikte atılmış tesviye şapı atıldı. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 16

Staj Defteri Resimli

Görsel - 17

Staj Defteri Resimli

Görsel - 18


Mühendisimizle örnek bir iş planı hazırladık. Şantiyede plansız bir başlangıç uzun süreli olumsuzluklara neden olur. Bu yüzden işe başlamadan önce iyi bir plan yapılması gerekir. Her türlü imalat; en ekonomik, proje ve şartnamelere tam bir uygunluk içinde ve iş kuralları gözetilerek üretilir. Şantiye, iş güvenliği bakımından çok iyi düzenlenmelidir. Şantiye içi yollar planlanmış, düşme riski bulunan alanların etrafı kapatılmış, gürültü ve toza karşı bütün önlemler alınmış, temiz ve düzenli olmalıdır.  Şantiyelerde, sadece çalışanların değil, şantiye çevresinde yaşayan halkın, çocukların, hayvanların ve ekolojik çevrenin de korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır.   

Özet olarak, şantiye ile ilgili yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 1. Şantiye tesisleri için yerleşme planı yapılır. Tesisler için ayrı ayrı, konumlarına, çalışma koşullarına ve iklim şartlarına göre proje / tasarım çalışması yapılır,
 2. Çalışmalar, önceden hazırlanan iş programına uygun olarak yürütülür,
 3. Şantiye yapılarında asgari bir kalite tutturulur,
 4. Tesisler ve civarı her vakit temiz ve bakımlı tutulur,
 5. Konfora önem verilir ama lükse asIa,
 6. Şantiye tesisleri geçici yapılardır. İşin sonunda hepsi sökülür ve başka bir iş için kullanılabilecek durumda olanlar ayrılır.
 7. Şantiye sahası yağmur sularının birikmesine engel olacak şekilde örneğin %1-1.25 meyilli olarak düzenlenir.
 8. Şantiye tesislerinin planları Proje Müdürünce işe başlanmadan önce onaylanır.

Fayans: Düşey zeminlerde güzel görünüm, estetik ve basit temizlenebilmesi acısından ıslak-sulu mekanlara ve tezgah üzerinde kullanılan özel üretilmiş, ince duvar kaplama plakasıdır.

Seramik: Yüksek sıcaklıklarda pişirilen ve bir yüzü sırlanmış ince döşeme kaplama plakasıdır.

Yüzey temizliği yapıldıktan sonra harç, mikser yardımıyla hazırlandı. 45*45lik seramik ve fayanslar kuralına uygun şekilde döşendi. Terasa döşenen seramikte genleşme derzi bırakıldı. Genleşme derzi, farklı genleşmelerinden dolayı oluşabilecek hasarları önlemek için bırakılan boşluklardır.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 19

Staj Defteri Resimli

Görsel - 20

Staj Defteri Resimli

Görsel - 21

Staj Defteri Resimli

Görsel - 22


Bugün banyo ve tuvaletlerin modüler asma tavan montajı yapıldı. Modüler asma tavan sistemleri; tavandan geçen her türlü tesisatı gizlemek, aydınlatma armatürleri, yangın dedektörleri gibi pek çok elemanı monte etmek, akustik koşulları yerine getirmek, rahat, konforlu iç mekan koşulları sağlamak ve elbette estetik kaygıları gidermek amacıyla tercih edilmektedir. Modüler asma tavanlar kuru imalat sınıfına girdiğinden, herhangi bir müdahaleden sonra tekrar montajı çok hızlı yapılmaktadır.

İlk başta asma tavan kotu lazerle belirlendi. Tavan U profilleri duvara sabitlendi. anne taşıyıcı profillerin yeri belirlendi ve montajı yapıldı. Askı çubukları, havalandırma tesisatının yerleri göz önüne alınarak konumlandırıldı ve tavana çelik dübeller monte edildi. Askı çubukları çelik dübellere monte edildi. Konstrüksiyonun terazisine bakıldı ve paneller montaj edildi. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 23

Staj Defteri Resimli

Görsel - 24


Bina üzerine gelen yağmur, kar, dolu vb sularının birikmeden akmasını temin etmek ve aynı zamanda sıcak, soğuk gibi başka dış etkenlerden korumak için yapılan örtüye çatı kaplaması denir. Şantiyede kil esaslı çatı kaplama malzemesi kullanılmıştır. İlk sıra kiremitler yerleştirildi ve tellerle sabitlendi. Bu işlem üç sırada bir tekrarlandı. Kiremitler şaşırtmalı şekilde yerleştirildi. Çatı çıkış kapağı hazırlandı ve üzeri sac ile kaplandı. Baca dibi saclar yerleştirildi. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 25

Staj Defteri Resimli

Görsel - 26


Bugün balkonların ve iç cephelerin boyaları yapıldı. Balkonların boyası yapılmadan önce onarım gerektiren yerler dış cephe onarım macunu ile onarım edildi. Daha sonra yüzey ilk kez boyanacağı için bir kat binder astar çekildi. Astarın kurumasından sonra iki kat silikonlu dış cephe boyaları ile boyama yapıldı. İç cephe boyası yapılırken öncelikle tavan boyası yapıldı. Tavan boyası bittikten sonra duvarların onarım gerektiren yerleri tekrar macunla kapatıldıktan sonra plastik boya ile duvar boyama işlemi de tamamlanmış oldu. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 27

Staj Defteri Resimli

Görsel - 28


Parke döşemesine başlamadan önce zeminin düzgünlüğü denetim edildi. Bozuk olan yerler dolgu malzemesi ile dolduruldu. Şilte zemine serildi. Duvar kenarlarına ara takozları yerleştirildi. ara takozu, parkenin genleşmesi sonucu duvara yaklaşacağı payı bırakmamıza muavin elemandır. Daha sonra parkeler yerleştirildi. Kilit sistemiyle döşenen parkeler, birbirine takoz yardımıyla birleştirildi. Parke döşeme işi bittikten sonra süpürgelikler de duvara çakılarak parke işimiz bitmiş oldu. 

Staj Defteri Resimli

Görsel - 29

Staj Defteri Resimli

Görsel - 30

Pencere kasaları montaj konumuna getirildi ve dübelli montaj yapıldı. Sabitlenen kasaların yerinden oynamaması için kasa ile duvar arasındaki boşluklar çimento harcı ile dolduruldu. Kanatlar kasaya monte edilerek denetim edildi.


Bugün mühendisimizle hak ediş örneği inceledik. Hak ediş, tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine, bunlarla ilgili sözleşme tutarının periyodik olarak mal sahibi tarafından ödenmesidir.

İnşaat işleri uzun süre ve çok para gerektirir. İnşaat bedeli olan paranın tamamının işin başında ya da bitiminde verilmesi çeşitli sakıncalar doğurur. Bu nedenle, ödemelerin inşaat süresince işler yapıldıkça belirli aralıklarla yapılması daha mantıklı ve güvenilir olmaktadır.

Staj Defteri Resimli

Görsel - 31

H: Düzenlenen hak edişi ifade etsin.

h: Yükleniciye ödenecek hak edişi bedelini ifade etsin.

h1 = H1

h2 = H2 − H1

h3 = H3 − H2

h4 = H4 − H3

h5 = H5 − H4

Vitrifiye; lavabo, hela taşı, küvet, duş teknesi gibi yapılarda kullanılan ürünlere denir. Çoğunlukla seramiktir. 


Hela taşı, hazırlanan bölgeye yerleştirilip çevresi kumla dolduruldu. Eğimi su terazisi ile denetim edildi. Klozet montajı yapılırken de klozet adaptörü yerine takıldı. Klozetin montajının yapılacağı deliklerin yerleri zemine işaretlendi ve dübel yerleri matkapla açıldı. Vidalama işlemi yapıldıktan sonra su bağlantısı yapıldı.


Binalardaki eksikler denetim edildi. Yapılan imalatlardaki hatalar ve eksikler tespit edildi. Menfez telleri takıldı. Boya eksiği olan dairelere nihayet kat boyalar yapıldı. Duvar veya tavanlarda tamirat gerektiren yerlere alçı tamiratı yapıldı ve boyandı. Derzi çekilmeyen seramiklere derz çekildi. Zımparası olmayan kapılar yeniden zımparalanıp boyandı. Pencere önlerinde silikon çekilmeyen yerlere silikon çekildi. Batarya eksikleri tespit edildi.  Kırılmış olan denizlikler onarım edildi.


Stajımın kalan günlerinde ise mühendisimizin bana verdiği sade çizim örnekleri ile öğrendiğim komutları tekrar ettim.

Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

 1. profilEnes demir

  Staj yapmış kadar oldum. Eline sağlık abi

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *