Örnek İnşaat Mühendisliği Şantiye Staj Defteri

Örnek İnşaat Mühendisliği Şantiye Staj Defteri
Örnek İnşaat Mühendisliği Şantiye Staj Defteri

Staj defteri, staj yapan öğrencinin işletmede çalışılan birimleri ve yapılan işleri kısaca açıkladığı defterdir. Staj defteri hazırlanırken genel olarak dikkat edilmesi gerekilen birkaç kural var, bunlardan bahsedelim ve staj defterimize geçelim.

 • Staj defterinin tümü okunaklı bir şekilde el yazısı veya bilgisayar ile doldurulmalı, yazım kurallarına uyulmalı ve el ile yazılacak ise kesinlikle kurşun kalem kullanılmamalıdır. 
 • Yazısı düzgün olmayan bir staj defterinin veya staj raporunun yeniden yazılması istenebilir ya da doğrudan doğruya stajı geçersiz kabul edilebilir. 
 • Staj defterinin sayfaları yetmediği takdirde staj defterindeki çalışma sayfasındaki boş sayfalardan fotokopi çekilerek bu sayfalar kullanılabilir.
 • Staj defterinin iç kapağında yer alan öğrenci, staj yapılan kuruluş ve staj süresi ile ilgili bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu sayfada iş yeri sorumlu amirinin ismi, imzası ve mühür yer almalıdır. 

STAJ GÜNÜ 1

İlk gün Beyaz İnşaat’a ait Topkapı’daki “Beyaz Rezidans” şantiye alanına gelip, şantiyede benimle ilgilenecek olan şantiye şefi Ahmet Kaya ile tanıştım. Kendisi, burada yapılan proje ile benim yapmam gereken işler konusunda beni bilgilendirdi. Proje 9254 m2 arsa üzerine kurulu, 4 blok 124 daire ve 33 dükkandan oluşan Beyaz Rezidans 1 ile 3 bloktan oluşan Beyaz Rezidans 2’ den oluşuyordu. 1. rezidansta kaba inşaat bitip ince işlere geçilirken, 2. rezidansta kaba inşaat staja başladığım anda henüz 3. bodrum kat seviyesindeydi. Şantiye stajım ağırlıklı olarak 2. rezidansta yürütülen kaba inşaatta devam ederken diğer bloklarda hala yapımı süren ince işleri de inceleme olanağım oldu. Kaba inşaatı devam eden 2. rezidans inşaatı da kendi içinde birbirine bitişik 3 bloktan oluşuyordu. A, B ve C olarak isimlendirilen bu bloklarda işler aşağı yukarı eş zamanlı ilerliyordu. İlk gün ayrıca şantiye sahasında var olan diğer üniteler de gezdirildi. Büro, yemekhane, giyinme, tuvalet gibi ihtiyaçlar için hazırlanmış konteynırlar gösterildi. Şantiyede sürekli takmam için bir adet baret verilirken, stajım süresince kullanabileceğim küçük bir dolap da tahsis edildi.

STAJ GÜNÜ 2

Daha önceki günlerde yapımına başlanan C blok, 2. bodrum katın kolonlarına ait ahşap kalıpların imalatına devam edildi. Ahşap kalıplar kolon demir donatılarının üzerine yerleştirilirken daha önceden tesviyesi ayarlanmış ve işaretlenip çakılmış ahşap ayaklar üzerine oturtturuldu. Çakılan kalıpların düz olduğu su terazisi ve çekülle kontrol edildikten sonra kalıplar payandalarla desteklendi. C blokta 2. bodrum kat perde duvarın kalıp ve demir donatılarının yapımı tamamlandı, iç kalıbın payandalarla güçlendirilmesine devam edildi. İç kalıpların çakılması sırasında payandalara ek olarak tij denilen demirler de kullanıldı. Tijler dış ve iç kalıbı ayna dedikleri levha ile birlikte sıkıştırıp kalıbın esnemesini engelliyordu. Tijler kalıp içerisine plastik borular içinden geçiriliyor, böylece beton döküldükten sonra kolayca çıkarılıp tekrar kullanılabiliyordu.

Kalıpları destekleyen tijler

Kolon kalıplarının ayaklar üzerine yerleştirilmesi

STAJ GÜNÜ 3

Bu gün B blok tabanı ile C blok perde duvarın beton dökümü yapıldı. Beton şantiyeye transmikserler ile gelip beton pompası vasıtasıyla dökülüyordu. C30 sınıfı seçilen betonun dökümü ilk önce kiriş hatları boyunca, kolon kiriş kesişim yerleri dahil taban ahşap döşeme seviyesine kadar döküldü. Daha sonra ise beton tüm taban alanını kaplayacak şekilde dökülmeye devam edildi. Bu 2 aşamalı sistemle kirişlerde oluşabilecek boşluk vb. minimuma indirilmiş oldu. Beton dökülürken hemen sonrasında bir görevli vibratörü gezdirirken bir usta da mastar denilen aletle betonun yüzeyini düzleştirdi. Perde betonu dökülürken ise vibratörün tutulma süresi daha uzun oluyordu.

STAJ GÜNÜ 4

Bir önceki gün dökülen betona kür amaçlı sulama yapıldı. Sonrasında beton dökülen yüzeyin perdahlanması helikopter dedikleri aletle yapıldı. Perdahlama önce malalı sonra tepsili helikopterle olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirildi. Perdahlama ile beton yüzeyinde kalan küçük girinti-çıkıntılar da törpülenmiş olup beton yüzeyi pürüzsüz hale getirildi. A blokta işler biraz geriden geliyordu ve ustalar 3. bodrum kat kolonlarının ahşap kalıplarını çakıyorlardı. Kolonlarda pas payını ayarlamak için demir donatılara belli aralıklarla plastik aparatlar takılıyordu. 
C blokta perde duvarın kalıpları sökülmeye başlandı. Söküm sonrası tijlerden kaynaklanan plastik boru boşlukları dolgu malzemesiyle kapatıldı. Bu arada kaba inşaatı biten şantiyedeki diğer rezidansta ince işler devam ediyordu. Dış yalıtım için yapılan boya işleri tüm gün sürerken boyadan önce yapılan imalatlar şu şekilde belirtildi; kaba inşaat üzerine 5mm'lik köpük uygulanıyor. Köpük üzerine sıva, sıva üzerine dekoratif sıva ve son aşama olarak da yüzeye boya uygulanarak dış yalıtım tamamlanıyordu.

STAJ GÜNÜ 5

Sabah kür amaçlı sulama işlemi yapıldı. C blokta perde duvara dış yalıtım yapıldı. Dış yalıtım için önce yüzeyde tijlerden kaynaklanan tüm boşluklar dolgu malzemesiyle kapatıldı. Daha sonra yüzeye 2 kat olmak üzere, akışkan haldeki silika 307 denilen koruyucu bir madde sürüldü. 2. katın da kurumasından sonra yüzeye yaklaşık 3,5 cm olacak şekilde, izoruf denilen sıvı köpük uygulandı. Bu üç aşama yapıldıktan sonra perde duvar dolgu malzemesiyle kaplanılabilecek hale getirilmiş oldu. Ayrıca bu gün üç bloğu da çevreleyen drenaj borusu çevresine çakıl taşı konuldu. Çakıl taşlarının, drenaj borusunun daha sonra üzerine gelecek toprak dolgu yüzünden tıkanmaması ve drenajın daim olması açısından önemli olduğu belirtildi. 
Bu işlemler devam ederken bir yandan da demir işçileri kolon demir kalıplarının imalatına devam ediyordu. Kolon demir kalıpları daha önceden gerekli ölçülerde yapılıyor, sonrasında alt kattan çıkan filizlerin üzerine direk oturtturuluyordu. Bu şekilde işlemin daha kolay gerçekleştirildiği, zamandan da tasarruf edildiği belirtildi.

STAJ GÜNÜ 6

Sabah kür amaçlı beton sulama işlemi yapıldı. Sulama işlemi beton dökümünün ardından 1 hafta ile 10 gün süresince her sabah ve akşam yapıldı. C blokta üst katın ( 1. bodrum kat) tabliye ahşap kalıplarının imalatına başlandı. Kalıp çakma işlemi ilk önce kolonlar arasına 2 şeritli kalın kalasların yerleştirilmesi ile başladı. Konulan kalasların yüksekliğinin her yerde aynı olması için öncesinde nivo ile yükseklikler ölçülüp tesviye çizgileri kolonlar üzerine işaretlendi. Sonrasında kalasların arasına sıkça 10*10 cm’ lik kısa kalaslar konuldu. Bu şekilde bir tren rayına benzeyen kalıp sisteminin altına kalıpları desteklemesi için boyları ayarlanabilir demir borular konuldu. C blokta gün boyu bu işlem sürerken B blokta perde duvar kalıplarının çakılmasına devam edildi. Demir donatı üzerine yerleştirilen ahşap kalıplar aynı şekilde tijlerle sıkıştırılıp payandalarla da desteklendi ve perde kalıpları beton dökümüne hazır hale getirttirildi.

STAJ GÜNÜ 7

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. B blok perde kalıplarına, blokta kalan diğer kolonlara ve merdiven perdesine beton dökümü yapıldı. Beton dökümü yine beton pompası vasıtasıyla yapıldı. Aynı zamanda C blokta tabliye kalıp yapımına devam edildi. 10*10 luk kalasların üzerine yağlanmış, düz, tahta benzeri özel plakalar konuldu ve kirişlerin tabanını oluşturacak bu yapı tamamlanmış oldu. Ardından kirişlerin yüksekliği kadar yine aynı malzemeden plakalar çakıldı. Kalıpların çakılmasının ardından bir usta kalıpları temizledi.

STAJ GÜNÜ 8

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. C blokta tabliye ahşap kalıp imalatına devam edildi. Kirişler arasına konulan uzun kalaslar demir borularla alttan desteklendi. Bu kalaslar üzerine 10 * 10 luk uzun kalaslar alttakilere dik olacak şekilde, son olarak da düz, geniş levhalar en üste yerleştirildi. Bu işlemlerin yanında kolon demir kalıplarının imalatı da devam ediyordu. B blokta perde kalıplarının sökümüne başlandı. Kalıplar söküldükten sonra üzerinde kalan çivi, beton parçaları vb. temizlenerek depo bölgesi olarak kullanılan inşaat alanının hemen yanındaki boş araziye kaldırıldı. A blokta ise kolonlara ait ahşap kalıpların çakılmasına devam ediliyordu. Kalıplar çakılırken diğerlerinde olduğu gibi bu kolonların köşelerine de plastik köşebentler yerleştirildi. Köşebentler sayesinde kolon köşelerinde daha yumuşak ve estetik geçişler elde edilirken, oluşacak yaralanmaları en aza indirdiğinden iş ve işçi sağlığı açısından da tercih ediliyordu.

STAJ GÜNÜ 9

Sabah kür amaçlı beton sulaması yapıldı. C blokta büyük ölçüde biten tabliye ahşap kalıp imalatına B blokta da devam edildi. C blok 3. bodrum katın ahşap kalıplarının sökümüne başlandı. Bu şekilde alt kattan çıkarılan kalıplar üst katta kullanılarak malzemeden tasarruf edilmiş oldu. Kalıp çakılmasının ardından yüzey temizlendi ve kalıp yağı ile yağlandı. Yağlanan kalıpların üzerine demir donatıların yerleştirilmesine başlandı. Demir donatılar kirişler boyunca kirişin hemen üzerine hazırlanıyor, imalatı tamamlandıktan sonra kalıp içerisine oturtturuluyordu. 
Bu arada C blok ile B bloğun birleştiği yerde yapılan tabliye kalıp imalatında bir boşluk bırakıldı. Bu boşluğa daha sonra kule vinç yerleştirilecek ve üst katlar çıktıkça malzeme taşıma işleri vb. bu vinç vasıtasıyla gerçekleştirilecek. 


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ve 20. sayfalar için lütfen yorum yaparak pdf halini isteyiniz.

ÖNEMLİ NOT : Bu staj defteri tamamen örnek alınması amaçlı paylaşılmıştır. Aksi dışındaki amaçlar için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. 


Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :
Bu yazıdan para kazanabilirsin

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

 1. profilfatih köksal

  Selam. Rica etsem staj defterinin kalanını paylaşabilir misin yada mail olarak gönderebilir misin.teşekkür ederim şimdiden

  • Hafzullah YILDIRIM

   Staj defterinin tam hali mail adresinize gönderildi. İyi çalışmalar.

   • Ahmed Hezam

    Merhaba . Sjaj derfterinin kalanını ve başka staj defteriniz varsa mail olarak gönderebilir misin? rica etsem.
    Şimdiden çok teşekkür ederim

   • Ghulam sakhi yousufi

    Sıze bır sorun olmazsa staj defternızı bana mail atabilir misiniz?

   • Hafzullah YILDIRIM

    Arkadaşlar artık yoğunluktan staj defterini mail gönderemiyorum aşağıdaki diğer yorumlardan takip edebilir, içeriğe ulaşabilirsiniz.

   • Özkan Çalışkan

    Slm hocam rica etsem bana da mail olarak gönderebilirmisiniz çok sevinirim teşekkürler

   • Mustafa kutlu

    İyi günler rica etsem staj defterinin kalan günlerini gönderir misiniz?

  • Tolga Temiz

   Merhaba rica etsem tam halini bana mail olarak gönderebilir misiniz ?

   • Hafzullah YILDIRIM

    Tolga, PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz.

  • bilge şeyma kütükoğlu

   staj defterinin devamını gönderebilir misiniz ? şimdiden teşekkür ederim

 2. profilali çopur

  Rica etsem bana da tamamını mail olarak gönderebilir misiniz?

 3. profilali akad

  rica etsem geri kalan sayfaları atabilirmisiniz

 4. profilçağla maden

  Rica etsemmm pdf atabilirmisiniz

 5. profilEsra

  Rica etsem banada tamamını mail olarak gönderebilir misiniz?

 6. profilMAHMUT ULUTAŞ

  Rica etsem banada stj defterinin tama halini mail atabilirmisiniz

 7. profilMohammad Ramiz

  Rica etsem bana da staj defterinizi mail atar msnz?

 8. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar ben yazmaktan yoruldum, siz yorulmadınız. :) En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsiniz.

 9. profilmerve kuş

  Rica etsem bana da staj dosyasının tamamını mail adresime gönderebilir misiniz

 10. profilahmet candan

  banada yollar mısınız defterin tamamını rica etsem

 11. profilburak akpunar

  bana da yollaya bilir misiniz ?

 12. profilahmad reza

  selam abi reca etsem bana de yollar misimiz

 13. profilahmad reza

  abı reca etsem bana de yollar misinz

 14. profilcemre yıldırım

  çok güzel hazırlanmış hem güzel anlatılmış hemde öğretici olmuş. geriye kalanınada ulaşabilirsem çok faydalı olur. teşekkür...

 15. profilkadir gezici

  öncelikle güzel paylaşım için teşekkurler ama şantıye staının tamamı guncelde yok bana santıye lazım maıl atabılır mısınız?

 16. profilSena

  Paylaşımınız için çok teşekkür ederim . Ellerinize sağlık . Rica edersem bana da dosyayı e-mail ime atabilir misiniz ?

 17. profilali

  Paylaşımınız için teşekkür ederim Rica edersem bana da dosyayı mail atabilirmisiniz

 18. profilMümin Bingöl

  Teşekkürler paylaşım için rica etsem banada atabilir misin dosyayı. Tekrar teşekkür ederim.

 19. profilSezayi AKCAN

  Rıca etsem gerı kalanını gonderırmısınızz

 20. profilBurak

  rica etsem kalanı gönderebılır mısınız

 21. profilFikri

  Paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Güzel ve akıcı bir anlatım olmuş fakat devamı sizin dediğiniz sayfada yok. Ordaki Büro Stajı. Bu Şantiye Stajının tamamını yayınlar mısınız? Tek tek mail atmak sizin için zahmetli olur.

 22. profilfurkan g

  geri kalanını ve pdf halini alabilir miyim7

 23. profilbatuhan

  staj defterinin tam halini pdf alabilir miyim lütfen?

 24. profilnursah canbazoglu

  staj defterinin geri kalanini gonderirmisiniz?

 25. profilYusuf ip

  Pfd lazım reis bulamadım üst panelde

 26. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar en kısa zamanda hepinize mail olarak ileteceğim. Faydalı olması dileğiyle..

 27. profilYusuf ip

  Reis 4 gösle bekliyorum bir an önce paylas

 28. profilpaşa ismihan

  hocam paylaşımın için teşekkür ederim mailime gönderirsen sevinirim

 29. profilYusuf ip

  Aga allah aşkına devamını at da şunun 5 gün kaldı teslim etmeme

 30. profilYusuf ip

  Aga hala paylaşmadın gözünü sevim 5 6 gün sonra teslim etmem lazım

 31. profilCelal Özkan

  Kardeşim devamını bekliyoruz.

 32. profilyusuf ip

  bu gece paylasıcaksın galiba reis

 33. profilBurak Üstün

  Hocam devamını bana da gönderirseniz sevinirim

 34. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar, Staj defterinin full ve resimli haline yukarıdaki menüden "güncel" sayfasına ulaşarak, "Şantiye Staj Defteri" başlıklı güncellemeden ulaşabilirsiniz.

 35. profilRabia

  Tamamını gönderirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Rabia; Staj defterinin full ve resimli haline yukarıdaki menüden "güncel" sayfasına ulaşarak, "Şantiye Staj Defteri" başlıklı güncellemeden ulaşabilirsin.

 36. profilBarış Kılıç

  Rica etsem tamamını gönderir misiniz?

 37. profilMahmut

  Üst menüde şantiye staj defteri başlıklı bi linke ulaşamadım rica etsem yollayabilir misiniz

 38. profilrıdvan kılıç

  10.sayfadan itibaren gönderir misin?

 39. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Devamında açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum. Bilginize.

 40. profilemrah

  tamamını gnderebilirmisiniz

 41. profilyiğit

  merhaba rica etsem defterin tamamını yollarmısınız

  • Hafzullah YILDIRIM

   Yiğit, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Devamında açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 42. profilElçin Bozalp

  bilgilerin tamamı çok faydalı rica etsem tamamını alabilirmiyim

  • Hafzullah YILDIRIM

   Elçin, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Devamında açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 43. profilAziz Erdağ

  Staj defterinin kalanını bana gönderebilirmisiniz Teşekkürler hocam

 44. profilali bektaş

  rica estem kalanını da gönderir misiniz mail olarak ?

 45. profilMücahit ekin

  Rica etsem banada yollarmisiniz

 46. profilçağkan demirel

  staj defterinin kalan sayfalarını mail olarak gönderebilir misiniz

 47. profilGökhan atasoy

  Geri kalanlari bana gonderirmisiniz

 48. profilAhmet Alibaz

  Rica etsem staj defterinin geri kalanını mail atar mısını

 49. profilhalil kral

  Meraba rica etsem staj defterinin tüm kısımlarıyala göndere bilirmisin mail adresime varsa yardımcı olabileceğini düşündüğün başka stajların varsa da yollaya bilirmisin

 50. profilÖnder aslan

  Staj dosyasının tamamını bana pdf şeklinde gönderebilirmisn birde temel donatısı hakkında bilgi var mı bana çok lazım

 51. profilosman

  merhaba staj defterinin kalan sayifalarlar bana atabilir misiniz tesekkurler

 52. profilHasan Aysa

  Rica etsem defterin devamını ve mevcut ise başka örneklerini alabileceğim / bulabileceğim bir yol gösterir misiniz?

 53. profilserhat

  merhaba staj defterinin kalanını yollayabilirmisiniz teşekkürler

 54. profilmehmet

  rica edersem geri kalanını gönderebilir misiniz...teşekkürler

 55. profilahmet nas

  benim kontrol amaçlı sizin staj defterine ihtiyacım var size zahmet en kısa sürede gönderirseniz çok memnun olurum. teşekkürlerim le..

 56. profilCansu

  Çok teşekkürler gerçekten çok işime yaradı

 57. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar bakın, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 58. profilAli mansour

  Lütfen pdf haline istiyorum

 59. profilAli

  Lütfen email olarak gönderin

 60. profilAslı Kahraman

  Merhaba bende staj defteri istiyorum, rica etsem banada gönderebilir misiniz?

 61. profilAli inci

  Stajımı yarın teslim etmem lazım kalan günleri bana gönderebilir misiniz lütfen

 62. profilAli inci

  Yarın son lütfen şimdi gönderin

 63. profilOsman ebiri

  Staj dosyasının hepsini gönderebilir misiniz

 64. profilAli ÇETİN

  Devamını atarsanız sevinirim.

  • Hafzullah YILDIRIM

   Arkadaşlar bakın, web sitesinin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Teşekkürler.

 65. profilKadir Bozyokuş

  ricam etsem banada staj dosyasının pdf halini atarmısın varsa resimleride olsa çok güzel olur şimdiden saol

 66. profilMehmet erdem

  Staj defterinin kalanini gonderebilirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef.

 67. profilAbdullah Bitar

  Rica etsem bana staj defteriniz pdf olarak atarmısınız

  • Hafzullah YILDIRIM

   Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef.

 68. profilArif Saygı

  Ben yarın staja baslıyorum ve bu ornek benım gercekten cok ısıme yarayacak acaba rıca etsem mail adresime tam halini gönderebilir misiniz? şimdiden teşekkür ederim

 69. profilErkan Tosun

  Çok güzel bir çalışma geri kalan günler için pdf alabilirmiyim

  • Hafzullah YILDIRIM

   PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz.

 70. profilFazilet Özdemir

  Rica etsem kalan günler için için pdf alabilir miyim?

  • Hafzullah YILDIRIM

   PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz.

 71. profilselin önkuzu

  Rica etsem kalan günler için pdf alabilirmiyim

  • Hafzullah YILDIRIM

   Selin; PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz.

 72. profilEhsanullah Nazari

  Hafzullah bey Rica etsem staj defterinin tümünü PDF olarak atar mısınız

 73. profilCiwan mert

  Rica etsem stajın tamamını bana mail olarak atabilirmisiniz.

 74. profilOnur kızılkaya

  Rica etsem pdf olarak bana atarmısınız staj raporunu

  • Hafzullah YILDIRIM

   Staj defterini PDF olarak göndermiyorum maalesef. PDF halini web sitemin üst barındaki arama kısmından "staj" olarak aratıp, bulabilirsiniz.

 75. profilMehmet

  Rica etsem staj defterinin tamamini mailime atarmisinz .simdiden tesekurederim.

  • Hafzullah YILDIRIM

   Mehmet, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 76. profilFurkan Canbaz

  Hocam rica etsem bana da gönderebilir misiniz ?
  Çok teşekkürler.

 77. profilMehmt cnngz

  Banada yollasana staj defterini

 78. profilmerve

  rica etsem banada gönderebilir misiniz?

 79. profilRecep

  Bana da yollayabilir misiniz Rica etsem

 80. profilRamazan ŞEN

  gayet başarılı

 81. profilRamazan ŞEN

  hocam yada arkadaşlar biriniz bana da gönderebilir mi

 82. profilŞermin Karvar

  Defterin kalanını bana da gönderebilir misiniz rica etsem .

 83. profilhüsnü çinigöz

  merhaba hocam bu staj defterini bana gönderirmisiniz?

 84. profilENES ATAÇ

  Merhaba Şefim, Acil bana da lazım Pdf.

 85. profilEnes Ataç

  e postam eatac6934 at gmail.com şimdiden teşekkürler

 86. profilFeryad özden

  Hocam çok acil atabilirsiniz acaba

 87. profilŞemdin şeker

  Abe banada devamını gönder

 88. profilSultan çoban

  Rica etsem devamini gonderir misiniz

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *