ONLİNE TEST ÇÖZ

İş Güvenliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş - 2

iş sağlığı ve güvenliği giriş soruları

1. Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

1

2. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır?

2

3. Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

3

4. Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

4

5. Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

5

6. Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir?

6

7. Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır?

7

8. Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?

8

9. Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir?

9

10. Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır?

10

11. Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

11

12. Aşağıdaki sertifika veya yetki belgelerinden hangisi işletme tarafından verilebilir?

12

13. İş ekipmanlarında hangisi önceliklidir?

13

14. Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir?

14

15. Hangisi basınçlı kapların etiketlerinde bulunmaz?

15

16. Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir?

16

17. Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tanımlanır?

17

18. Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

18

19. I Sıkışma ve tuzağa düşme II İçyapı ve Donanım hatası III Gürültü Yukarıdaki tehlikelerden hangisi kapalı alan tehlikeleri arasında yer almaktadır?

19

20. Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

20

21. Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşlerinde, Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez?

21

22. Araştırmalara göre kazaların oluş nedenleri en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir?

22

23. İş kazaları aşağıdaki hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur?

23

24. Kurşunla çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanır?

24

25. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu özellikleri arasında yer almaz?

25

26. Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

26

27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yaşlı işçi haklarından biri değildir?

27

28. Vardiyalı ve Gece Çalışmaları iş ortamında en fazla kaç saat uygulanır?

28

29. Açık alanlardaki çalışma yerleri aşağıdaki hususlardan hangisi yada hangileri göz önünde bulundurularak sağlam ve dayanıklılığı hesaplanır? I Çalışan işçi sayısı, II Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, III Maruz kalabileceği dış etkiler,

29

30. Çalışma yerlerinin sağlam ve dayanıklılığının kontrolleri ne zaman yapılmalıdır?

30

31. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi yasada yapılmıştır?

31