ONLİNE TEST ÇÖZ

İş Güvenliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş

İş sağlıgı ve güvenliği sınav soruları

1. Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir?

1

2. Son beş yılın en çok iş kazası riski hangisidir?

2

3. Aşağıdakilerin hangisi ILO Anayasası amaçları arasında yer almaz?

3

4. İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

4

5. Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

5

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

6

7. 300 den fazla işçi çalışan ve V. risk grubunda yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir?

7

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur?

8

9. Aşağıdaki İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir?

9

10. ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?

10

11. Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir?

11

12. İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

12

13. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünmeyen maliyetler arasında yer almaz?

13

14. İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

14

15. Hangisi soyunma odalarının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

15

16. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?

16

17. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?

17

18. Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

18

19. El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

19

20. Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?

20

21. Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur? I-Bulaşma II-Zehirlenme III-Patlama

21

22. Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

22

23. Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

23

24. Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi’nin amaçlarından biri değildir?

24

25. Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

25

26. Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir?

26

27. Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

27

28. Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

28

29. I Seçme II Kişisel Korunma III Toplu Korunma IIII Tam Önleme Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri kişiye yönelik korunma yöntemlerinde bulunmaktadır?

29

30. Aşağıdakilerden hangisi risk denetleme önlemlerinden biri değildir?

30

31. Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir?

31

32. Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

32

33. Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir?

33

34. İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

34

35. Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri arasında sayılamaz?

35

36. Zımpara taşı tezgahında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır?

36

37. Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur?

37

38. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde çok görülmektedir?

38

39. Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

39

40. Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

40

41. Maden işyeri havasında % 2 den çok Metan bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

41

42. İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır?

42

43. İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan bulunması zorunludur?

43

44. Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır?

44

45. Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45

46. Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür?

46

47. Hava Oksijeni

47

48. Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz?

48

49. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

49

50. Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme, dökümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir?

50