Türkçe Ascii karakter listesi tablosu

Türkçe Ascii karakter listesi tablosu
Türkçe Ascii karakter listesi tablosu

Ascii Code nedir?

ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur.

ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII'nin basılan karakterleri aşağıda belirtilmiştir.

Türkçe karakterlere ait tablo :

Sembol Html kodu
ç ç
ı ı
ğ ğ
ö ö
ş ş
ü ü
Ç Ç
İ İ
Ğ Ð
Ö Ö
Ş Ş
Ü Ü

Diğer Ascii karakterlerine ait tablo :

Sembol Html kodu Ad Açıklama
      space
! !   exclamation point
" " " double quotes
# #   number sign
$ $   dollar sign
% %   percent sign
& & & ampersand
' '   single quote
( (   opening parenthesis
) )   closing parenthesis
* *   asterisk
+ +   plus sign
, ,   comma
- -   minus sign - hyphen
. .   period
/ /   slash
0 0   zero
1 1   one
2 2   two
3 3   three
4 4   four
5 5   five
6 6   six
7 7   seven
8 8   eight
9 9   nine
: :   colon
; ;   semicolon
< < < less than sign
= =   equal sign
> > > greater than sign
? ?   question mark
@ @   at symbol
A A    
B B    
C C    
D D    
E E    
F F    
G G    
H H    
I I    
J J    
K K    
L L    
M M    
N N    
O O    
P P    
Q Q    
R R    
S S    
T T    
U U    
V V    
W W    
X X    
Y Y    
Z Z    
[ [   opening bracket
    backslash
] ]   closing bracket
^ ^   caret - circumflex
_ _   underscore
` `   grave accent
a a    
b b    
c c    
d d    
e e    
f f    
g g    
h h    
i i    
j j    
k k    
l l    
m m    
n n    
o o    
p p    
q q    
r r    
s s    
t t    
u u    
v v    
w w    
x x    
y y    
z z    
{ {   opening brace
| |   vertical bar
} }   closing brace
~ ~   equivalency sign - tilde
      non-breaking space
¡ ¡ ¡ inverted exclamation mark
¢ ¢ ¢ cent sign
£ £ £ pound sign
¤ ¤ ¤ currency sign
¥ ¥ ¥ yen sign
¦ ¦ ¦ broken vertical bar
§ § § section sign
¨ ¨ ¨ spacing diaeresis - umlaut
© © © copyright sign
ª ª ª feminine ordinal indicator
« « « left double angle quotes
¬ ¬ ¬ not sign
  ­ ­ soft hyphen
® ® ® registered trade mark sign
¯ ¯ ¯ spacing macron - overline
° ° ° degree sign
± ± ± plus-or-minus sign
² ² ² superscript two - squared
³ ³ ³ superscript three - cubed
´ ´ ´ acute accent - spacing acute
µ µ µ micro sign
pilcrow sign - paragraph sign
· · · middle dot - Georgian comma
¸ ¸ ¸ spacing cedilla
¹ ¹ ¹ superscript one
º º º masculine ordinal indicator
» » » right double angle quotes
¼ ¼ ¼ fraction one quarter
½ ½ ½ fraction one half
¾ ¾ ¾ fraction three quarters
¿ ¿ ¿ inverted question mark
À À À latin capital letter A with grave
Á Á Á latin capital letter A with acute
   latin capital letter A with circumflex
à à à latin capital letter A with tilde
Ä Ä Ä latin capital letter A with diaeresis
Å Å Å latin capital letter A with ring above
Æ Æ Æ latin capital letter AE
Ç Ç Ç latin capital letter C with cedilla
È È È latin capital letter E with grave
É É É latin capital letter E with acute
Ê Ê Ê latin capital letter E with circumflex
Ë Ë Ë latin capital letter E with diaeresis
Ì Ì Ì latin capital letter I with grave
Í Í Í latin capital letter I with acute
Î Î Î latin capital letter I with circumflex
Ï Ï Ï latin capital letter I with diaeresis
Ð Ð Ð latin capital letter ETH
Ñ Ñ Ñ latin capital letter N with tilde
Ò Ò Ò latin capital letter O with grave
Ó Ó Ó latin capital letter O with acute
Ô Ô Ô latin capital letter O with circumflex
Õ Õ Õ latin capital letter O with tilde
Ö Ö Ö latin capital letter O with diaeresis
× × × multiplication sign
Ø Ø Ø latin capital letter O with slash
Ù Ù Ù latin capital letter U with grave
Ú Ú Ú latin capital letter U with acute
Û Û Û latin capital letter U with circumflex
Ü Ü Ü latin capital letter U with diaeresis
Ý Ý Ý latin capital letter Y with acute
Þ Þ Þ latin capital letter THORN
ß ß ß latin small letter sharp s - ess-zed
à à à latin small letter a with grave
á á á latin small letter a with acute
â â â latin small letter a with circumflex
ã ã ã latin small letter a with tilde
ä ä ä latin small letter a with diaeresis
å å å latin small letter a with ring above
æ æ æ latin small letter ae
ç ç ç latin small letter c with cedilla
è è è latin small letter e with grave
é é é latin small letter e with acute
ê ê ê latin small letter e with circumflex
ë ë ë latin small letter e with diaeresis
ì ì ì latin small letter i with grave
í í í latin small letter i with acute
î î î latin small letter i with circumflex
ï ï ï latin small letter i with diaeresis
ð ð ð latin small letter eth
ñ ñ ñ latin small letter n with tilde
ò ò ò latin small letter o with grave
ó ó ó latin small letter o with acute
ô ô ô latin small letter o with circumflex
õ õ õ latin small letter o with tilde
ö ö ö latin small letter o with diaeresis
÷ ÷ ÷ division sign
ø ø ø latin small letter o with slash
ù ù ù latin small letter u with grave
ú ú ú latin small letter u with acute
û û û latin small letter u with circumflex
ü ü ü latin small letter u with diaeresis
ý ý ý latin small letter y with acute
þ þ þ latin small letter thorn
ÿ ÿ ÿ latin small letter y with diaeresis
Œ Œ   latin capital letter OE
œ œ   latin small letter oe
Š Š   latin capital letter S with caron
š š   latin small letter s with caron
Ÿ Ÿ   latin capital letter Y with diaeresis
ƒ ƒ   latin small f with hook - function
  en dash
  em dash
  left single quotation mark
  right single quotation mark
  single low-9 quotation mark
  left double quotation mark
  right double quotation mark
  double low-9 quotation mark
  dagger
  double dagger
  bullet
  horizontal ellipsis
  per thousand sign
euro sign
  trade mark sign

Umarım faydalı olmuştur.

Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

  1. profilÖzer

    Tekrar merhabalar, ya da acaba replace ile ASCII mi kullanmak lazım sitede. Ama bu seferde veri tabanında saçma sapan & ler rakamlar filan olacak /=
    Değerli yazınız için teşekkürler.

    • Hafzullah YILDIRIM

      Rica ederim, o şekilde çözüm olmaz, yıldırır seni. Düzgünce çözmeye çalışalım. En kötü dosyaları derleyip bana mail at, musait bir zamanda kontrol edip dönerim.

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *