Veritabanı nedir? Veritabanı nasıl oluşturulur?

Veritabanı nedir? Veritabanı nasıl oluşturulur?
Veritabanı nedir? Veritabanı nasıl oluşturulur?

Gündelik hayatımızda adından da alışılacağı gibi birçok verinin tabanı olan veritabanı nedir? Veritabanının tanımını bir çok şekilde yapabiliriz. Veritabanı, belli bir alanda ve birbirleriyle ilişkili olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur. Veritabanı, bir çok kullanıcı tarafından kullanılan birbirleriyle ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için kullanılan bir sistemdir. Veritabanı, bilgi temelli bir kayıt muhafaza sistemidir. Veritabanı, basitçe bilgisayarlaştırılmış bir kayıt muhafaza sistemidir. 

Peki veritabanı kullanmamızın sebebi? 

Veri tekrarının kontrolü: Aynı verilerin birden fazla kayıt edilmesi, kayıt alanının boşa gitmesi ve tutarsızlığa sebep olur. Gereksiz veri tekrarı zaman ve büyük veritabanları için yer sorununa neden olur. Veri bütünlüğü : Veri bütünlüğünden verinin doğruluğu ve tutarlılığı anlaşılmalıdır. Verilerin doğru ve tutarlı olmalarını sağlamak için kısıtlamalara gidilir. Tek bir niteliği ilgilendiren kısıtlamalar ile aynı tablodaki bir çok niteliği ilgilendiren kısıtlamaların denetimi kolayca yapılabilir. Örneğin;vize notlarının 0’dan büyük ve 100’den küçük değerler aralığında olabileceği kısıtlaması. DBMS tarafından yapılan kısıtlamalar ile verilerin tam olarak doğru ve tutarlı olmasının sağlanamadığı durumlarda olabilir. Örneğin;öğrenci notu A olmasına rağmen kişi tarafından C girilmişse,bu sistem tarafından algılanamaz,çünkü C geçerli bir nottur. Ancak A yerine Z girilirse bu anlaşılabilir bir kısıtlamadır. Çünkü Z diye bir not yok olduğu sistem tarafından anlaşılabilir. 

Verilerin paylaşımı: Çok sayıda kullanıcının VT’na eş zamanlı olarak ulaşmasını sağlar. Bunun için VTYS eş zaman kontrol yazılımını içerir. Verilerin çok sayıda kullanıcı tarafından aynı anda ulaşılabilmesi veri tabanının öncelikli amaçlarındandır. Verilerin aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanımı söz konusu olduğunda öncelikli olarak tutarlığın sağlanılması gerekir. Örneğin;Bankadaki bir hesabımızda 1milyar olduğunu ve bu hesabı 2 kişinin aynı anda ulaşma hakkına sahip olduğunu düşünürsek ve bu kişilerden 1’si 750 milyon 2’si ise 400 milyon çekmeye kalktığı anda,eğer herhangi bir önlem alınmamışsa hesabımız –150 milyona düşmüş olur. 

Veri güvenliği: VTYS emniyet ve kimlik kontrolü alt sistemleri ile izinsiz ulaşımların engellenmesini sağlar. Veri tabanındaki verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Veritabanı tanımlanır kullanıcıları kimler olduğu ve tablolar üzerinde hangi işlemleri yapabilme haklarına sahip oldukları önceden tanımlanır. Örneğin;İdareci tüm personeli hakkındaki bilgileri okuyabilirken ,personel ise sadece kendisi ile ilgili bilgileri okuyabilir. 

Çoklu arayüzlerin sağlanması: Sorgu dilleri ara yüzleri, doğal dillerin ara yüzleri, vb. arayüzleri sağlar. 

Veriler arasındaki karmaşık ilişkilerin sunumu: Gelişen VTYS teknolojileri ile karmaşık ilişkilerin sunumu da mümkün olabilmektedir. 

Doğruluk kıstaslarının sağlanması: Bunun için bazı özel doğruluk kıstaslarının VTYS tarafından sağlanabilmesi için önlemler alınmalıdır. Her kayıtın eşsiz olmasının garanti altına alınması bunlardan biridir. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. VTYS’ler bu konuda da yardımcı özelliklere sahiptir. 

Ekkayıt ve Kurtarma: Bir VTYS veritabanını donanım ve yazılım hatalarından koruyabilmeli ve kayıtları başka bir alanda ek olarak kaydedebilmelidir. VTYS’lerin birçoğunda gerekli yardımcı unsurlar mevcuttur. 
Veri bağımsızlığı ve etkin ulaşımı: Uygulamaların verilerin nasıl yapılandığından ve tutulduğundan bağımsız olması gerekli bir özelliktir. 
Uygulama geliştirme zamanının azaltılması. 
Veri yönetiminin tek tip olması: Tek bir noktadan VTY (Veri Tabanı Yöneticisi) tarafından yönetilebilmesi, veri kontrolünü kolaylaştırır. 

Veritabanı hakkında temel kavramlar ve tanımlar

Veritabanı Sistemi : Bilgisayarlaştırılmış kayıt muhafaza sistemidir. Diğer bir deyimle, bilgisayarlaştırılmış veri dosyalarının bir depoda toplanmasıdır. 
Veritabanı (Database) : Birbirleri ile ilişki içinde olan veri topluğuna denir. 
Veri (Data) : Kendi başına anlamı olmayan değerler topluluğudur. 
Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS) : Kullanıcıların, bir veri tabanını tanımlaması, oluşturması ve işlemesi işlevlerini yerine getirmesini sağlayan yazılımdır. DBMS’nin sahip olduğu fonksiyonlar şunlardır:
Veri Tanımlama (Data Definition) : Veri tabanında bulunan verilerin tip,yapı ve kısıtlamalarının DDL (veri tanımlama dili) kullanılarak tanımlanmasıdır. 
Veri İşleme (Data Manipulation) : Veri tabanında bulunan verilerin,sorgulama işlemleri yapılarak güncellenmesi,yeni verilerin eklenmesi,ve olan verilerin silinme işlemlerinin DML (Veri işleme dili)kullanılarak yenilenmesidir. 
Veri güvenliği ve bütünlüğü (Data security and integrity) : DBMS tarafından verinin güvenlik ve bütünlüğünün sağlanmasıdır. 
Veri onarımı ve tutarlılığı (Data recovery andconcurency) : DBMS tarafından işlem kontrolü (transaction control) yapılarak veri onarımı ve tutarlılığının sağlanması. 
Performans (Performance) : DBMS,yukarıda sayılan tüm fonksiyonların etkili bir şekilde olmasını sağlamak için çaba göstermesidir. 

Basit bir Veritabanı örneği

Sistem tarafından kullanıcıya dosyalar üzerinde çeşitli işlemleri yapabilme imkanı verilmiştir. 

Bunlar:
Veritabanına yeni boş dosyaların eklenmesi. 
Mevcut dosyaların içine yeni verilerin konulması. (INSERT)
Mevcut dosyalardan verilerin elde edilmesi. (SELECT)
Mevcut dosyalardaki verilerin yenilenmesi. (UPDATE)
Mevcut dosyalardaki verilerin silinmesi. (DELETE)
Veritabanından mevcut veya boş dosyaların çıkarılması. 

Aşağıdaki örnekte bu işlevler kısaca gösterilmiştir. Ö̈ğrenciler Tablosu
Rows (sıralar) : Records (kayıtlar) 
Columns (kolonlar) : Fields (alanlar)SELECT,INSERT,UPDATE ve DELETE örnekleri için devamı gelecek. .

Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

    Bu yazıya daha önce hiç yorum yapılmamış.
    İlk yorumu sen yap!

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *